Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal obliga a publicar i registrar tots els fitxers automatitzats que continguen aquest tipus de dades, facilitarem aquesta tasca omplint el formulari d'autodeclaració.

Aquesta Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, en el qual es regulen les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal, obliguen a adoptar diferents mesures per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

En aplicació d'aquestes normes convé adoptar les mesures necessàries perquè el personal conega les normes de seguretat que afecten el desenvolupament de les seues funcions i les conseqüències de les infraccions en què es poguera incórrer en cas d'incompliment i el manteniment d'una relació actualitzada d'usuaris que tinguen accés al sistema d'informació.

Per tal de facilitar l'actualització dels usuaris dels diferents fitxers informàtics de la UV hi adjuntem els documents de Petició d'Alta/Modificació d'Usuari de Gestió Universitària i de Petició de Baixa d'Usuari de Gestió Universitària, que hauran de ser llistats, emplenats i enviats a la secció d'Explotació del Servei d'Informàtica de la Universitat de València.

En cas d'omplir el document d'alta, la formalització d'aquest document haurà d'anar acompanyada, de l'accés al Document de Seguretat que corresponga al fitxer per al qual se sol·licita l'usuari.