Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

  • Qui pot sol·licitar-ho?

Treballadores de la Universitat de València donades de alta en el Règim General de la Seguretat Social

  • Quan he de sol·litar-ho?

Quan de l'informe realitzat per la Tècnic d'Higiene Industrial i la Metgessa del Treball de la Universitat de València elaborat a partir de la visita al lloc de treball de la usuària en qüestió es determine que malgrat tal adaptació del lloc, les condicions del seu lloc de treball poden influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus i el canvi de lloc no resultara tècnica o objectivament possible per causes justificades (segons el seu responsable més directe, que haurà de confirmar-ho per escrit), la treballadora podrà sol·licitar la suspensió del contracte per risc laboral durant l'embaràs.

  • Quins trámits he de realitzar?

El procediment per a determinar l'existència de risc laboral durant l'embaràs consta de dues fases. La FASE 1 amb con la que se inicia el procediment i on la mútua avaluarà l'existència o no d'aquest risc - i la FASE 2 on es tramitarà la sol·licitud de la prestació econòmica, si s'ha reconegut l'existència de risc durant l'embaràs en la FASE 1.