Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

En cas d'incendi:

 • Informeu ràpidament de la situació del foc a consergeria perquè avise els equips d'emergència i els bombers.
 • No perdeu la calma, no corregueu ni crideu. No utilitzeu els ascensors.
 • Si se us encén la roba, tireu-vos al terra i rodeu sobre vosaltres mateix.
 • Si hi ha molt de fum, avanceu de quatre grapes i respireu a través d'un mocador humit.
 • Tanqueu la porta quan abandoneu el recinte. No agafeu res i no torneu enrere mai.
 • Si les eixides estan bloquejades, quedeu-vos al recinte i poseu roba humida en les ranures de les portes.
 • Feu-vos veure per la finestra.

Mesures de prevenció

 • Ordre i neteja als llocs de treball.
 • Extracció i ventilació en zones amb atmosferes explosives
 • Ordre als magatzems amb productes i substàncies perilloses
 • Impedir el contacte de productes combustibles amb qualsevol possible focus d'ignició (papers, caixes, etc.)
 • Evitar l’acumulació de residus, caixes, papers, etc.
 • Les puntes dels cigarrets han d'estar apagades abans de llançar-les a la paperera.
 • Mantenir adequadament els mitjans de detecció i extinció i senyalitzar-los correctament.
 • Conèixer i utilitzar de forma correcta els extintors portàtils.
 • Mantenir lliure d'obstacles les zones i vies d'evacuació.
 • Seguir les pautes d'actuació establides en cas d'emergència com sirenes, senyalització, vies i recorreguts d'evacuació, punts de trobada en l'exterior, etc.

Extintors portàtils

Atenció:

L'ús d'un extintor que no siga adequat per al tipus de foc que hem de combatre, pot fer que l'incendi s'agreuge.

Passos a seguir per a la utilització d'un extintor portàtil

 • Comprovar que l'extintor és l'adequat per al tipus de foc a extingir.
 • Despenjar l'extintor.
 • Comprovar que l'extintor està en bon estat.
 • Llevar el precinte de l'extintor.
 • Fer una prova apuntant al terra.
 • Acostar-se al foc amb el vent a favor.
 • Aplicar l'extintor en forma de zig-zag a la base de les flames.
 • Descarregar totalment l'extintor.
 • Retirar-se sense donar l'esquena al foc.
 • Comprovar l'eficàcia de l'extintor triat.
 • Assegurar-se que serà recarregat de nou.

Tipus de Foc:

 • Foc de combustibles sòlids que deixen brases en cremar, com ara la fusta, el paper, el carbó, teixits, etc.   Tipus A
 • Focs de combustibles líquids o sòlids liquables, com gasolina, fuel, olis, greixos, quitrà, etc.                         Tipus B
 • Focs de combustibles gasosos, com acetilé, propà, butà, etc.                                                                         Tipus C
 • Focs de metalls combustibles, com sodi, potassi, alumini polvoritzat, magnesi, titani, zirconi, gas ciutat, etc.Tipus D

Document complet (.doc)