Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

Es recorda que el proper dia 30 d’abril de 2022 finalitza el termini per a la presentació de sol·licituds de la reducció de la dedicació docent per motiu de discapacitat per a tot el curs acadèmic 2022-2023

De conformitat amb l’article 3.1 d) del Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat de la Universitat de València (Estudi General) pot acollir-se a la reducció de la dedicació docent que li corresponga:

La sol·licitud s’haurà de presentar mitjançant  la instància interna

      https://www.uv.es/einterna

Instruccions per a emplenar la sol·licitud