University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

Es recorda que el proper dia 30 d’abril de 2021 finalitza el termini per a la presentació de sol·licituds de la reducció de la dedicació docent per motiu de discapacitat per a tot el curs acadèmic 2021-2022.

De conformitat amb l’article 3.1 d) del Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat de la Universitat de València (Estudi General) pot acollir-se a la reducció de la dedicació docent que li corresponga:

La sol·licitud es podrà presentar a l'Oficina de Registre General, situada en l'Av. Blasco Ibáñez, núm.13 - nivell 1.

També es podrà presentar en els registres dels organismes següents:

  • Registres Auxiliars de la Universitat de València
  • Subdelegació de Govern
  • Conselleries de la Generalitat Valenciana
  • Oficines de Correus, mitjançant correu certificat