Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

El Servei de RRHH-PDI atén de manera NO PRESENCIAL a través del correu electrònic.

El professorat de la UV que necessite tramitar el certificat de signatura digital ha de sol·licitar CITA PRÈVIA.

Per a la resta de tràmits, o si  necessita ser atès de manera presencial perquè la seua consulta o gestió no ha pogut ser resolta per correu electrònic, CAL SOL·LICITAR CITA PRÈVIA al correu Servei.pdi@uv.es

Pot dirigir les seues peticions als següents correus:
servei.pdi@uv.es: per a consultes relatives a l'expedient personal, contractació i presa de possessió, pròrroga de contractes, compatibilitats, retribucions (triennis, quinquennis, sexennis, complement autonòmic), baixes per malaltia, maternitat, paternitat, canvis de situació administrativa, jubilacions, professorat emèrit i honorari.
unitat.oca@uv.es: per a consultes sobre OCA, POD, sol·licituds de certificats de docència, autoritzacions de docència a personal investigador.
unitat.plantilla@uv.es: per a consultes sobre plantilla, promoció, programa d'estabilització de professorat associat, reduccions docents, dotació de places per incidències.
unitat.concursos@uv.es: per a consultes sobre convocatòria de concursos de provisió de places, perfils i tribunals, comissions de selecció, barems.

També pot telefonar als següents números:

Unitat Gestió I (CU,TU,CD,COL,AD,A):  96 386 41 33
Unitat Gestió II (P.Associat) : 96 386 42 80
Unitat OCA: 96 386 42 15
Unitat Plantilla: 96 386 49 63
Unitat Concusos: 96 386 47 59

Per raons de seguretat i per a poder prestar un servei de qualitat, li preguem la no assistència presencial sense cita prèvia.

 AGRAÏM LA SEUA COL·LABORACIÓ