Logo de la Universitat de València Logo Sindicatura de Greuges Logo del portal

.

La Síndica orienta i informa als membres de la comunitat universitària

.

La Síndica realitza actuacions enfront de problemes que es donen de forma reiterada a la institució universitària

.

La Síndica demana informes o sol·licita dictàmens que culminen amb suggeriments i recomanacions a les autoritats acadèmiques corresponents

Salutació

Belén Cardona Rubert, Síndica de Greuges de la UV.
Belén Cardona Rubert, Síndica de Greuges de la UV.

D’acord amb l’article 234 dels Estatuts de la Universitat de València, són funcions de la Sindicatura vetllar pel respecte i la garantia dels drets i llibertats de tots els membres de la comunitat universitària, això és, de l’estudiantat, del personal docent i investigador, i del personal d’administració i serveis, davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i encara que no hi haja infracció de la legalitat.

En aquest sentit, la Sindicatura identificarà les qüestions que afecten aquests drets i formularà, en el seu cas, les recomanacions a l’òrgan o servei corresponent, proposant l’adopció de les mesures escaients. Pot, també, assumir una funció mediadora entre les distintes persones i els col·lectius de la comunitat universitària, en ordre al respecte i millor composició dels seus interessos legítims. Totes les funcions de la Sindicatura estan dirigides a la millora de la qualitat universitària i millor funcionament de la nostra Universitat.

La nostra tasca com a defensora universitària es regeix pels principis d’independència i autonomia en el marc que estableixen els Estatuts de la nostra Universitat, sense subjecció a cap mandat ni ordres o instruccions de qualsevol mena. A més a més, la labor de la Sindicatura es desenvolupa baix els principis d’objectivitat, imparcialitat, neutralitat i respecte. Constitueix la principal funció de la Sindicatura evitar qualsevol classe de discriminació o arbitrarietat, així com donar resposta a comportaments no adequats o irrespectuosos amb els drets dels membres de la comunitat universitària, tenint en compte la confidencialitat que ha de presidir la nostra actuació.

Agraïm la confiança dipositada en nosaltres i us animem a continuar en la trajectòria de les bones pràctiques en les nostres labors diàries en la Universitat, quedant a la vostra total disposició per a atendre les peticions que ens plantegeu.

Rebeu una cordial salutació.

Belén Cardona Rubert

 

Novetats

alt=
INFORME CURS 2022-2023
22/02/24

La síndica de greuges de la Universitat de València, Prof. Belén Cardona, ha presentat hui al Claustre l’informe de les activitats dutes a terme per la Sindicatura durant el curs 2022-2023. Aquest informe es correspon amb la transició de dos equips de treball: un que finalitza el seu mandat i un...

alt=
Declaració de Las Palmas de Gran Canaria
07/11/23

Durant la XXV Trobada Estatal de Defensories Universitàries es va signar la "Declaració de Las Palmas de Gran Canaria", en què es fa referència a les funcions, evolució i futur de les Defensories Universitàries, i a la qual es va adscriure la Universitat de València.

alt=
XXV Trobada Estatal de Defensories Universitàries
07/11/23

La síndica i els vicesíndics de greuges van assistir a la XXV Trobada Estatal de Defensories Universitàries, que es va celebrar a la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria del 25 al 27 d'octubre de 2023. Una de les ponències, "Relacions d'encaix de les Defensories amb les noves vies i òrgans de...

 

Destacats

Troba'ns

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre us desplaceu per apropar o allunyar el mapa