Logo de la Universitat de València Logo Sindicatura de Greuges Logo del portal

.

La Síndica demana informes o sol·licita dictàmens que culminen amb suggeriments i recomanacions a les autoritats acadèmiques corresponents

.

La Síndica realitza actuacions enfront de problemes que es donen de forma reiterada a la institució universitària

.

La Síndica orienta i informa als membres de la comunitat universitària

Salutació

Adela Serra Rodríguez, Síndica de Greuges de la UV.
Adela Serra Rodríguez, Síndica de Greuges de la UV.

D’acord amb l’article 234 dels Estatuts de la Universitat de València, són funcions de la Sindicatura vetllar pel respecte i la garantia dels drets i llibertats de tots els membres de la comunitat universitària, això és, de l’estudiantat, del personal docent i investigador, i del personal d’administració i serveis, davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i encara que no hi haja infracció de la legalitat.

En aquest sentit, la Sindicatura identificarà les qüestions que afecten aquests drets i formularà, en el seu cas, les recomanacions a l’òrgan o servei corresponent, proposant l’adopció de les mesures escaients. Pot, també, assumir una funció mediadora entre les distintes persones i els col·lectius de la comunitat universitària, en ordre al respecte i millor composició dels seus interessos legítims. Totes les funcions de la Sindicatura estan dirigides a la millora de la qualitat universitària i millor funcionament de la nostra Universitat.

La nostra tasca com a defensora universitària es regeix pels principis d’independència i autonomia en el marc que estableixen els Estatuts de la nostra Universitat, sense subjecció a cap mandat ni ordres o instruccions de qualsevol mena. A més a més, la labor de la Sindicatura es desenvolupa baix els principis d’objectivitat, imparcialitat, neutralitat i respecte. Constitueix la principal funció de la Sindicatura evitar qualsevol classe de discriminació o arbitrarietat, així com donar resposta a comportaments no adequats o irrespectuosos amb els drets dels membres de la comunitat universitària, tenint en compte la confidencialitat que ha de presidir la nostra actuació.

Agraïm la confiança dipositada en nosaltres i us animem a continuar en la trajectòria de les bones pràctiques en les nostres labors diàries en la Universitat, quedant a la vostra total disposició per a atendre les peticions que ens plantegeu.

Rebeu una cordial salutació.

Adela Serra Rodríguez

 

Novetats

Vista edifici Amadeu de Savoia
INCIDÈNCIES AMB LA MATRÍCULA, CURS 2020-2021
29/07/20

Davant qualsevol incidència amb la matrícula, heu de dirigir-vos, en primera instància, a la Secretaria del vostre centre. Si la resposta rebuda no fóra satisfactòria, podríeu dirigir-vos a aquesta Sindicatura, aportant tota la documentació relativa al cas.

Portada informe curs 2018-2019
Informe curs 2018-2019
20/02/20

La síndica de Greuges ha presentat hui al Claustre de la Universitat de València l'informe corresponent a les activitats realitzades per la Sindicatura Universitària de Greuges durant el curs acadèmic 2018-2019. A la sessió també han assistit les vicesíndiques de greuges: M. Teresa Collado i Paula...

 

Destacats

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre et desplaces per apropar o allunyar el mapa