Logo UVGrau en CriminologiaFacultat de Dret Logo del portal

Faculty online

El Reial Decret 463/2020, de 14 març, va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Per a aplicar les mesures establides pel Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana, la Universitat de València ha desenvolupat una estructura d’implementació normativa i d’instruccions de gestió que s’ha concretat en una sèrie de resolucions i instruccions. 

En aquest context, des de la Facultat, amb l'ànim de facilitar-vos les vostres obligacions com a PDI, PAS, PIF o estudiantat, hem habilitat aquest espai web per mantenir-vos informats de les darreres actuaitzacions de la situació, així com per facilitar a cadascun dels col·lectius tots aquells recursos necessaris perquè, ateses les circumstàncies, pugueu continuar la vostra activitat amb normalitat.

Als següents enllaços, així com al menú lateral, podreu trobar tota la informació per col·lectiu.