Logo UVDegree in OdontologyFaculty of Medicine and Odontology Logo del portal

Requisits lingüístics d'accés i admissió en els Grau en Medicina i en Odontologia

L'estudiantat amb nacionalitat de països no hispanoparlants i que procedisquen d'un sistema educatiu que no siga l'espanyol, que desitgen cursar algun grau impartit en la Facultat de Medicina i Odontologia hauran d'acreditar una de les dues opcions següents:

  1. Un nivell B2 en espanyol que haurà d'estar certificat per un dels organismes reconeguts per ACLES (Associació de Centres de Llengües de l'Ensenyament Superior a Espanya) i estar verificat i validat en l'acreditació emesa per la UNED.
  2. Certificat de Coneixements de València nivell B2 (Intermedi) de la Universitat de València o de qualsevol altra universitat de la Comunitat Valenciana o el Certificat Oficial B2 (o superior) de la Junta Qualificadora de la Generalitat Valenciana.

Consulta la Taula d'Equivalències d'Acreditació de Llengües de la Universitat de València.