Logo UVDegree in OdontologyFaculty of Medicine and Odontology Logo del portal

La Clínica Odontológica de la Universitat de València està situada al Campus de Blasco Ibáñez i integrada en l'entorn urbà amb fàcil accessibilitat per al ciutadà, a pocs metres de la Facultat de Medicina i Odontologia. L'edifici té una excel·lent dotació d'aules, seminaris, laboratoris, i gabinets dentals que permet desenvolupar una docència de màxima qualitat tant teòrica com a pràctica.

la Clínica Odontológica compta amb 72 gabinets totalment equipats, terminals informàtics per a la gestió electrònica de les històries clíniques, servei d'esterilització centralitzat i servei de radiologia equipat amb sistemes de radiodiagnóstico d'última generació entre uns altres.

La Clínica Odontológica de la Universitat de Valéncia, la gestió de la qual està encomanada a la Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València de la Comunitat Valenciana (FLA), té un reconegut prestigi després de més de 25 anys de servei a la comunitat, gràcies a la qual cosa manté de forma constant una important cartera de pacients, que asseguren les necessitats de formació pràctica dels alumnes del Grau en Odontologia per la Universitat de València.