Logo UVDegree in PedagogyFaculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

COMISSIÓ DE MOBILITAT FACULTAT FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L´EDUCACIÓ

  Nom Tèlefon Correu electrònic

Presidenta

Inmaculada Chiva Sanchis (per delegació de la degana) 963 864 450

inmaculada.chiva@uv.es

Coordinadora Mobilitat Grau Educació Social

Mª Pilar Martínez Agut

963 864 240

M.Pilar.Martinez@uv.es

Coordinadora Mobilitat Grau Pedagogia

Ana Moral Mora

963 983 686

Ana.Moral@uv.es

Coordinador Mobilitat Grau Filosofia

Óscar Cubo Ugarte

963 983 756

Oscar.Cubo@uv.es

Representant del P.A.S

Rafael Fernández Gil

963 983 721

Rfernang@uv.es

Representant de l'Estudiantat Paola García Gonzales   pagargo3@alumni.uv.es
Representant de l'Estudiantat (suplent) Arantxa Pérez Velasco   pevea@alumni.uv.es