UVGrauPsicologiafaculty Logo del portal

Eleccions parcials a Junta de Centre

  • October 21st, 2019
urna

Es convoquen eleccions a Junta de Centre i ADR per al dia 21 de novembre.

El proper 21 de novembre es celebraran les eleccions  a l'ADR i parcials a Junta de Centre de la Facultat de Psicologia per tal de cobrir les vacants als col.lectius d'estudiants, de professorat amb vinculació permanent i personal investigador en formació.

Per a l'ADR hi ha un total de 82 vacants entre els representants dels graus de Psicologia i Logopèdia i els diferents màsters de la Facultat.

Per a la Junta de Centre hi ha un total de 7 vacants a renovar del col.lectiu d'estudiants, 1 plaça de professorat amb vinculació permanent i 2 de personal investigador en formació.

La convocatòria d'eleccions i el calendari electoral s'han fet públics al Tauler d'Anuncis de la Universitat i podeu consultar-los seguien el següent enllaç.

Links: