Logo de la Universdad de Valencia Logo Unidad de Cultura Cientifíca y de la Innovación - Cátedra de Divulgación de la Ciencia Logo del portal

Image de la noticia

Poden optar a aquest premi les narracions escrites en valencià, o en qualsevol variant de la llengua, castellà, anglès o francès. La temàtica s’ha de basar en l’objectiu d’aquest premi: descriure, desenvolupar o incloure, d’alguna manera, la cultura i els avanços científics i/o tecnològics de qualsevol branca del coneixement.

1. Poden optar a aquest premi les narracions escrites en valencià, o en qualsevol variant de la llengua, castellà, anglès o francès, amb una extensió mínima de 100 fulls i màxima de 200 fulls DIN A4. La temàtica s’ha de basar en l’objectiu d’aquest premi: descriure, desenvolupar o incloure, d’alguna manera, la cultura i els avanços científics i/o tecnològics de qualsevol branca del coneixement.

2. L’import del premi convocat és de 3.000 €, i està concedit per la Universitat de València. La quantitat lliurada s’entendrà com a bestreta per la cessió a Publicacions de la Universitat de València dels drets d’edició i s’aplicaran les retencions legalment establertes.

3. El guanyador es compromet a subscriure el contracte de cessió en exclusiva dels drets d’edició.

4. El jurat estarà format pel director de la col·lecció Ciència entre lletres, el guardonat en l’edició 2014 i un o dos membres del personal docent i investigadors de la Universitat de València i/o personal de reconegut prestigi nomenats a proposta del vicerector de Cultura i Igualtat .

5. El llibre guardonat serà publicat en valencià per Publicacions de la Universitat de València, dins de la col•lecció Ciència entre lletres.
Així mateix, Publicacions

Bases i més informació:
 

Imágenes: