Introducció del Pla Estratègic 2016-2019

Aquest document, que s’exposa a informació pública, mostra els objectius i les prioritats que marcaran l’acció de la Universitat en l’horitzó temporal 2016 ‐ 2019. Respecte al contingut, el Pla Estratègic de la Universitat de València (PEUV 2016‐2019) manté l'estructura de quatre  estratègies que es corresponen amb l'àmbit d'activitat de la nostra Universitat, a saber: ensenyament; investigació; vida de campus i participació; i transferència i innovació. En cadascuna d'aquestes estratègies, la Institució, a partir d'una base comuna de recursos, atén a un ampli i heterogeni conjunt de col∙lectius amb necessitats específiques i diferenciades.

Aquestes quatre estratègies es defineixen en termes d’uns objectius institucionals genèrics, per l’assoliment dels quals s’especifiquen una sèrie d’objectius estratègics concrets. Sobre aquests darrers es desenvoluparan les línies d’actuació estratègica, que són un conjunt d’iniciatives reagrupades per aconseguir un resultat concret dins d’aquest PEUV.

Quant al procés d'elaboració, la redacció del PEUV 2016‐2019 és fruit d'un procés de reflexió col·lectiva en el qual hem capitalitzat les experiències prèvies i l'aprenentatge adquirit al llarg dels vuit anys de vida del PEUV.

En la Universitat de València l'estratègia s'entén com un pla viu, com un viatge en el qual la Institució tracta de complir els seus objectius, alhora que explora possibilitats i aprèn noves i millors maneres d'aportar valor a la societat.

Així, després dels pertinents estudis de prospectiva, i amb l'objectiu de capitalitzar aquest aprenentatge, la redacció d'aquest pla ha comptat amb la participació activa d'un ampli elenc de membres de la comunitat universitària. Han contribuït mig centenar de persones, distribuïdes en diversos grups de treball especialitzats, que han abordat la definició dels diferents elements de l'estratègia en els seus corresponents àmbits. La conjunció de totes aquestes aportacions, ha permès definir una estratègia per a la Institució realista i generadora de canvi en el context actual.