• Programa Erasmus Estudis Mobilitat
 1. Mobilitat Internacional Doctorat
 2. Mobilitat Erasmus Màster

1. Mobilitat Internacional de Doctorat

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A ESTUDIANTS DE DOCTORAT - 2019

-Annex I: Llista de persones beneficiàries en Modalitat A (Erasmus) i en Modalitat B (Internacional)

-Annex II: Llista d’espera en Modalitat A (Erasmus) i en Modalitat B (Internacional)

-Annex III: Llista de sol.licituds excloses

Les persones beneficiàries hauran de realitzar l'acceptació de la beca presentant en el Servei de Relacions Internacionals l’Annex IV-A CONVENI DE SUBVENCIÓ per a Modalitat A (Erasmus) o l’Annex IV-B per a Modalitat B (Internacional)

Nota informativa: Les adjudicacions que pugan resultar de qualsevol renúncia es notificarà a cada nova persona beneficiària al moment en què es produisca la renúncia, sense prejudici que es publique la llista final de persones beneficiàries una vegada finalitzat el curs 2018-2019.

Convocatòria de Beques de Mobilitat Internacional de Doctorat per a l'any 2019

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de beques per a estudiants i estudiantes de programes de doctorat regulats pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, per a realitzar estades que completen l´activitat específica de mobilitat del programa de doctorat corresponent. i afavoreixin l'obtenció de la Menció Internacional.

Llistat de sol·licituds provisionals

Llistat de sol.licituds admeses

Llistat de sol.licituds provisionalment no admeses

El termini d'esmena de les sol·licituds provisionalment no admeses acaba el 4 de febrer a les 23:59.

Sol·licituds

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant ENTREU, “Beques mobilitat internacional de doctorat 2018-19”. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Les estades de mobilitat no es podran realitzar al país de nacionalitat de la persona sol·licitant, a excepció d'aquells estudiants amb residència permanent a Espanya

Les sol.licituds de aquelles persones que hajin gaudit d'aquesta ajuda en convocatòries anteriors quedaran excloses.

Termini

Presentació de sol·licituds: des de la data de publicació al DOGV i fins el dia 14 de gener de 2019, a les 23:59hrs.

Annexos

Documents Modalitat A:

Documents Modalitat B:

 • Annex II-B Acord d’aprenentatge (Learning Agreement for Doctoral Studies)
 • Annex III-B Declaració responsable d’incorporació  (Declaration of Intent)
 • Annex IV-B  Escrit d’acceptació
 • Annex V-B Certificat d'Incorporació
 • Annex VI-B Certificat d'Estada
 • Annex VII-B Informe de l'Activitat Investigadora

 

Tramitació de la convocatòria: llistes i publicacions

RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES BENEFICIÀRIES DE LAS BEQUES DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A ESTUDIANTS DE DOCTORAT - 2018

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A ESTUDIANTS DE DOCTORAT - 2018

-Annex I-1: Llista de persones beneficiàries en Modalitat A (Erasmus) i en Modalitat B (Internacional)

-Annex I-2: Llista d’espera en Modalitat A (Erasmus) i en Modalitat B (Internacional)

CORRECCIÓ D'ERRADES: Annex I-2, Llista d'espera en Modalitat A (Erasmus) i en Modalitat B (Internacional)

-Annex I-3: Llista de sol.licituds excloses, amb motiu d’exclusió

Les persones beneficiàries hauran de realitzar l'acceptació de la beca presentant en el Servei de Relacions Internacionals l’Annex IV-A CONVENI DE SUBVENCIÓ per a Modalitat A (Erasmus) o l’Annex IV-B per a Modalitat B (Internacional)

Nota informativa: Les adjudicacions que pugan resultar de qualsevol renúncia es notificarà a cada nova persona beneficiària al moment en què es produisca la renúncia, sense prejudici que es publique la llista final de persones beneficiàries una vegada finalitzat el curs 2017-2018

Llista provisional de sol·licituds admeses (02/05/2018)

Llista de sol·licituds provisionalment no admeses (02/05/2018)

Nota Informativa: sol·licitud admesa significa que la documentació està correcta i que la sol·licitud passa a la fase de baremació; sol·licitud no admesa significa que la documentació necessita ser esmenada o completada per a passar a la fase de baremació.

La baremació i la concessió de la beca estan previstes per a la segona quinzena de maig.

Convocatòria de Beques de Mobilitat Internacional de Doctorat per a l'any 2018

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de beques per a estudiants i estudiantes de programes de doctorat regulats pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, per a realitzar estades que completen l´activitat específica de mobilitat del programa de doctorat corresponent.

         Documents Modalitat A:

         Documents Modalitat B:

Termini

Sol·licituds

 • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Mobilitat Internacional de Doctorat 2017

Tramitació de la convocatòria: llistes i publicacions

Resolució d'adjudicació de beques

Llista definitiva de beneficiaris

Llista d'espera definitiva

Llista definitiva d'exclosos

------------------------------------

Llista provisional de beneficiaris i Llista d'espera provisional (19/06/2017)

Els estudiants i estudiantes que consten en la llista de beneficiaris han d'acceptar la beca presentant el Conveni de Subvenció Erasmus+ per a pràctiques en el cas de la beca "modalitat A" (Erasmus) o el document d'acceptació en el cas de la beca "modalitat B" (Internacional). En els dos casos, s'ha de presentar el document original amb signatura manuscrita. Termini de presentació fins el 20 de juliol de 2017

Acceptació Modalitat A -Erasmus- Conveni de Subvenció (Annex IV-A)

Acceptació Modalitat B -Internacional- Document d'acceptació

Nota Informativa: sol·licitud admesa significa que la documentació està correcta i que la sol·licitud passa a la fase de baremació; sol·licitud no admesa significa que la documentació necessita ser esmenada o completada per a passar a la fase de baremació. La baremació i la concessió de la beca estan previstes per a finals de juny.

Llista provisional de sol·licituds admeses (30/05/2017)

Llista de sol·licituds provisionalment no admeses (30/05/2017)

Convocatòria de Beques de Mobilitat Internacional de Doctorat per a l'any 2017

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de beques per a estudiants i estudiantes de programes de doctorat regulats pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, per a realitzar estades que completen l´activitat específica de mobilitat del programa de doctorat corresponent.

         Documents Modalitat A:

        Annex II-A, Annex III-A, Annex IV-A, Annex V-A, Annex VI-A, Annex VII-A

         Documents Modalitat B:

       Annex II-B, Annex III-B,Annex V-B, Annex VI-B, Annex VII-B

Termini

Sol·licituds

 • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Convocatòria Mobilitat Internacional de Doctorat 2015-16

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de beques per a estudiants de programes de doctorat regulats pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, per a realitzar estades que complete l´activitat específica de mobilitat del programa de doctorat corresponent.

         Documents Modalitat A:

        Annex II-A, Annex III, Annex IV, Annex V-A, Annex VI-A, Annex VII-A

         Documents Modalitat B:

       Annex II-B, Annex V-B, Annex VI-B, Annex VII-B

Termini

 • des del 16 de novembre de 2015  fins al 8 de gener de 2016, inclòs.

Sol·licituds

 • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Resolució de concessió

Resolució de concessió de les beques de mobilitat internacional de doctorat curs 2015-16 (llistat de beneficiaris i exclosos).

Segona resolució de concessió de les beques de mobilitat internacional de doctorat curs 2015-16 (llistat de beneficiaris i exclosos).

Convocatòria Mobilitat Internacional de Doctorat 2014-15

         Documents Modalitat A:

          Annex II-A, Annex III, Annex IV, Annex V-A, Annex VI-A, Annex VII-A

         Documents Modalitat B:

         Annex II-B, Annex V-B, Annex VI-B, Annex VII-B

Termini

 • des de l'1 d'abril fins al 15 de maig de 2015, inclòs.

Sol·licituds

 • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Resolució de concessió

Resolució de concessió de les beques de mobilitat internacional de doctorat curs 2014-15 (llistat de beneficiaris i exclosos).

 

2. Mobilitat Erasmus Màster

Convocatòria Erasmus Màster 2019-2020

La present convocatòria ofereix als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar durant el segon semestre del curs acadèmic 2019/2020 una estada d'estudis en alguna de les universitats europees amb les quals haja signat un conveni de mobilitat de màster.

 • Annex II: Destinacions Recull els màsters i universitats amb les quals existeix un acord de mobilitat. Els màsters o universitats no inclosos en aquest annex no són objecte d'aquesta convocatòria

Termini de sol·licitud: el termini s'obri el dilluns, 9 de setembre, i finalitza el 4 d'octubre de 2019, tots dos inclusivament

Extracte de la convocatòria publicat en el DOGV

Convocatòria Erasmus Màster 2018-2019

La present convocatòria vol oferir als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar durant el segon semestre del  curso acadèmic 2018/2019 una estada d'estudis en alguna de les universitats europees amb les quals hi haja signat un conveni de mobilitat de màster.

Taula d'equivalències d'idioma

Termini sol·licituds

Adjudicació

Resolució d'adjucació Beques Erasmus Màster 2018-2019 Segon Semestre.

Termini per a acceptar la Beca Erasmus Master 2018-2019: fins al 7 de novembre de 2018 (inclusivament).

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament a través de: ENTREU. Es pot accedir per mitjà de l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Documents útils

Formalitza el teu Contracte d'Estudis (Learning Agreement) en format word amb el Director/a del teu màster i envia'ns còpia a erasmus.estudis@uv.es

Formalitza el Conveni de Subvenció i fes-nos arribar l'ORIGINAL al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.

Per a la resta de documents consulta l'enllaç http://links.uv.es/OlMas8w sobre "Documents Útils - Curs actual".

Convocatòria Erasmus Màster 2017-2018

La present convocatòria vol oferir als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar una estada d'estudis en universitats europees, amb les quals hi haja signat un conveni de màster de mobilitat, per al segon semestre del  curso acadèmic 2017/2018. 

Taula d'equivalències d'idioma

Termini

 • Fins al 5 d' octubre de 2017, inclusivament.

Sol·licituds

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament a través de: ENTREU. Es pot accedir per mitjà de l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Resolució d'adjucació Beques Erasmus Màster 2017-2018 Segon Semestre

Termini per a acceptar la Beca Erasmus Master 2017-2018: 10 de novembre de 2017.

Documents útils

Formalitza el teu Contracte d'Estudis (Learning Agreement) en format word amb el Director/a del teu màster i el Conveni de Subvenció . Abans d'anar-te'n deus omplir-los i  presentar una còpia del Contracte d’Estudis i l’original del Conveni de Subvenció en el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.

Per a la resta de documents consulta l'enllaç http://links.uv.es/OlMas8w sobre "Documents Útils - Curs actual".

Convocatòria Erasmus Màster 2016-17

La present convocatòria pretende oferir als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar una estada d'estudis en universitats europees, amb les quals haja firmat un conveni de màster de mobilitat, per al segon semestre del  curso acadèmic 2016/2017. 

Correcció d'errades

Taula d'equivalències d'idioma

Termini

 • Fins al 10 d' octubre de 2016, inclusivament.

Sol·licituds

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament a través de: ENTREU. Es pot accedir per mitjà de l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Resolució del Programa Erasmus Màster 2n quadrimestre 2016-17 (llistat de beneficiaris i exclosos).

Termini per a acceptar la Beca Erasmus Master 2016-2017: 9 de desembre de 2016.

Documents útils

Formalitza el teu Contracte d'Estudis (Learning Agreement) en format word amb el Director/a del teu màster i el Conveni de Subvenció .Debes omplir-los abans d'anar-te'n i  presentar una còpia  en el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.

Per a la resta de documents consulta l'enllaç http://links.uv.es/OlMas8w sobre "Documents Útils - Curs actual".

 

Convocatòria Erasmus Màster 2015-16

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de beques per a estudiants de màster en l’àmbit europeu per tal de possibilitar la realització d'un semestre en altres universitats, basat en els acords bilaterals signats entre la Universitat de València i les universitats sòcies en el marc del Programa Erasmus+.

Taula d'equivalències d'idioma

Termini

 • fins al 8 d'ctubre de 2015

Sol·licituds

 • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Resolució del Programa Erasmus Màster 2n quadrimestre 2015-16 (llistat de beneficiaris i exclosos).

Termini per a acceptar la Beca Erasmus Master 2015-2016: 11 de desembre de 2015.

Documents útils

Formalitza el teu contracte d'estudis (Learning Agreement) en format word amb el Director/a del teu màster. El contracte d'estudis incial hauràs de cumplimentar-lo abans de marxar i has de presentar una còpia del Contracte d'Estudis i del del Conveni de Subvenció (veure més avall) en el Servei de Relacions Internacionals.

Per a altres documents consulta el link http://ir.uv.es/B7m0ezd  sobre “Documents Útils” per realitzar la tramitació de documentació necessària abans, durant i després de l'estada de mobilitat.

Suport Lingüístic Erasmus + curs 2015-2016

En el programa Erasmus+ els estudiants i estudiantes que participen en una acció de mobilitat Erasmus Estudis (Grau o Màster) o Erasmus Pràctiques han de realitzar tests de coneixements de l'idioma de docència de la universitat de destinació i, en alguns casos, se'ls oferirà un curs de coneixements en aquesta llengua.

Convocatòria Erasmus Màster 2014-15

Taula d'equivalències d'idioma

Termini

 • fins al 17 d'ctubre de 2014

Sol·licituds

 • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Resolució de concessió

Resolució del Programa Erasmus Màster 2n quadrimestre 2014-15 (llistat de beneficiaris i exclosos).

Termini per a acceptar la Beca Erasmus Master 2014-2015: 5 de desembre de 2014.

Documents útils

Formalitza el teu contracte d'estudis (Learning Agreement) en format word amb el Director/a del teu màster. El contracte d'estudis incial hauràs de cumplimentar-lo abans de marxar i has de presentar una còpia del Contracte d'Estudis i del del Conveni de Subvenció (veure més avall) en el Servei de Relacions Internacionals.Esquema de la gestió i terminis del contracte d´estudis (Learning Agreement)

Per a altres documents consulta el link http://ir.uv.es/B7m0ezd  sobre “Documents Útils” per realitzar la tramitació de documentació necessària abans, durant i després de l'estada de mobilitat.

Suport Lingüístic Erasmus + curs 2014-2015

En el programa Erasmus+ els estudiants i estudiantes que participen en una acció de mobilitat Erasmus Estudis (Grau o Màster) o Erasmus Pràctiques han de realitzar tests de coneixements de l'idioma de docència de la universitat de destinació i, en alguns casos, se'ls oferirà un curs de coneixements en aquesta llengua.

Per al curs 2014-2015 està limitat als estudiants que s'hi incorporen a partir de l'1 de gener de 2015 i a les llengües següents: anglés, francés, alemany, italià i neerlandes.

Informació detallada del Suport Lingüístic Erasmus+ 

 

Convocatòria 2013-14

Resolució del Programa Erasmus Màster 2n quadrimestre 2013-14 (llistat de beneficiaris i exclosos).

Termini

 • fins al 16 d'ctubre de 2013

Sol·licituds

 • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

 

Convocatòria 2012-13

Beques Erasmus Bancaixa Màster 2012-13

Llista de benefiaciaris de la Beca Erasmus Bancaixa Màster 2012-13

Imprés d'acceptació de la beca

Els beneficiaris hauran de lliurar en el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació el imprés d'acceptació de la Beca Erasmus Bancaixa juntament amb una fotocòpia de la llibreta de Bankia on es farà efectiu l'ingrés de la beca.

Termini

 • del 14 al 27 de desembre de 2012

Poden optar a aquestes beques els estudiants i les estudiantes que tenen adjudicada un beca de mobilitat Erasmus Màster per al curs 2012-2013.

Bases de la convocatòria

Accés a la sol·licitud

Resolució del Programa Erasmus Màster 2n quadrimestre 2012-13 (llistat de beneficiaris i exclosos). Detectada una errada en la resolució publicada amb data 19/11/2012, es publica versió actualitzada amb data 14/12/2012

Termini

 • fins al 18 d'ctubre de 2012

Sol·licituds

 • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

 

Convocatòria 2011-12

Llistat de beneficiaris de la Beca Erasmus Bancaixa Màster 2011-12

Oberta la convocatòria per a que els estudiants beneficiaris del programa Erasmus Màster sol·liciten la Beca Erasmus Bancaixa Màster 2011-12

Resolució del Programa Erasmus Màster 2n quadrimestre 2011-12 (llistat de beneficiaris, exclosos i estudiants en llista d'espera)

El termini per a presentar sol·licituts estarà obert fins al 20 de desembre de 2011.

Annex I: Bases reguladores de la convocatoria
Annex II: Formulari de Sol·licitud
Annex III: Taula de equivalencies d'Idiomes
Annex IV: Màsters i Destinacios

Sols poden ser beneficiaris d'aquest programa els estudiants matriculats en alguns del  Masters Oficials inclosos en el Anex IV i per a les destinacios incloses en el esmentat Anex.

 

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies