Documents útils 2023-2024

 1. Abans d'anar-te'n
 2. A la teua arribada a la universitat de destinació
 3. A la tornada 
 4. Altres documents i recomanacions
 5. Regne Unit. Informació específica

Baixa't aquesta pàgina en format word.

Important:  els estudiants i les estudiantes  han de llegir amb deteniment i seguir les instruccions següents per tal de poder cobrar la beca.

 1. Abans d'anar-te'n.

Presentació de les Sessions Informatives estudiants Erasmus estudis 2023-24 (març 2023)

Vídeo Presentació tràmits abans de l'estada Erasmus Estudis

 • Accepta la beca Erasmus Estudis (del 27 de març al 28 d'abril) a través de l'aplicació Entreu. Hauràs d´entrar en el procediment “Expedient Erasmus Estudis" i omplir un formulari en línia molt senzill. Només necessitaràs incloure: els 24 dígits (IBAN) del teu compte bancari del que has de ser titular i les dades personals de la persona a qui hem d'avisar en cas que tingues una emergència. En finalitzar l´acceptació, obtindràs un pdf amb el justificant d´haver fet l'acceptació i un altre pdf amb el nomenament oficial de la plaça Erasmus Estudis adjudicada i, si és el cas, el certificat d'haver aprovat algun dels exàmens d'idioma que vares fer a desembre de 2022, en el centre d'idiomes.

Com obtindre els documents de l'acceptació 

 • Conveni de Subvenció d'estudiantat Erasmus.  El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació farà arribar a cada estudiant a través del correu @alumni.uv.es el conveni de subvenció personalitzat. És un document que conté les dades administratives i econòmiques de la teua beca. L'estudiant haurà d´emplenar el camps ombrejas en gris i signar al final. Aquests document s'ha de presentar en el Servei de Relacions Internacionals a través de l'aplicació ENTREU accedint a "Els meus tràmits" després que la acceptació haja sigut validada. 
 • Contracte d'estudis inicial: Hauràs de formalitzar el teu contracte d'estudis a través del Portal Serveis Estudiant i, en el cas que la teua universitat de destinació exigisca el contracte d'estudis en el format Online Learning Agreement (OLA), també hauràs de formalitzar-lo de la forma indicada en el punt 2 següent a través d'Erasmus Without Paper.

 1. A través de Portal Serveis Estudiant

  • Has de formalitzar-lo amb el Coordinador Acadèmic de Mobilitat. Tens la llista de coordinadors/as en aquest enllaç. El contracte conté el llistat d'assignatures que realitzaràs a l'estranger i el reconeixement d'assignatures que obtindràs en el teu grau. Una vegada hages fet la teua proposta de Contracte d'estudis, el teu coordinador acadèmic haurà de validar-lo (tancar-lo). Només si el contracte d'estudis està tancat pel teu coordinador, podràs imprimir una còpia (Botó “imprimir inicial”). El teu coordinador acadèmic ha de tancar-lo abans del 14 de juliol. En cas contrari, no podràs fer l'Automatrícula. Abans de marxar a la teua destinació, has de presentar una còpia del Contracte d'Estudis inicial signada (s'admeten signatures escanejades) per l'estudiant, pel teu coordinador acadèmic de la Universitat de València i pel coordinador de la universitat on realitzaràs la teua estada. Una vegada fet això hauràs de pujar-lo al teu expedient Erasmus Estudis.

 2. A través d'Erasmus Without Paper

  • És possible que alguna universitat sòcia exigisca el Contracte d'Estudis en el nou format Online Learning Agreement (OLA). Si és així, hauràs de fer el contracte d'Estudis també a través d'aquesta aplicació. Una vegada validat pels coordinadors de la universitat d'origen i destinació, hauràs de descarregar-lo i pujar-lo al teu expedient Erasmus Estudis.

A continuació, trobaràs alguns tutorials sobre com fer el contracte d'estudis i com pujar documents al teu expedient.

Vídeo tutorial per a annexar documents Entreu

Tutorial en pdf per a annexar documents a Entreu

Tutorial sobre el Contracte d'Estudis 

Indicacions del Contracte d'Estudis

A més, tens un tutorial en pdf sobre quantia de les beques generals i per a l'alumnat amb menys oportunitats i la nova aplicació per a elaborar els OLA: Erasmus Without Paper.

Vídeo en YouTube

Tutorial en pdf

 • Online Linguistic Suport "OLS" Test i Curs d'idioma

La participació en l'OLS s'ha quedat com a voluntària. El test s'ha de fer abans de començar el curs però es pot repetir en qualsevol moment. Ha desaparegut el test final. S'ha canviat d'aplicació informàtica, no està vinculat a cap llicència ni correu d’invitació.

PAS 1: Crear un compte (perfil, usuari)  “EU Login” (conegut com compte ECAS) en una aplicació de la Unió Europea.

PAS 2: Donar-se d’alta en l’aplicació EU ACCADEMY

PAS 3: Accedir a la OLS en Àrea restringida (“Core restricted area”)

Enllaços, instruccions i tutorials en aquest document

http://sepie.es/doc/educacion-superior/ols/Acceder_a_la_NUEVA_OLS_Info_participantes.pdf

En relació a la OLS no és necessari pujar cap document a Entreu ni que ens comuniqueu el resultat.

 •  Automatrícula Erasmus Estudis de crèdits internacionals. Abans d'anar-te'n d'estada has de formalitzar la teua automatrícula en la Universitat de València. Una vegada tancat el Contracte d'estudis pel teu coordinador acadèmic, els crèdits internacionals apareixeran en la teua Automatrícula. Aquesta, recollirà la suma dels crèdits de les assignatures de la Universitat de València que complimentares al Contracte d'estudis. A més, també pots matricular-te d'altres assignatures a cursar a la Universitat de València (especialment en els casos d'estades semestrals), tot respectant el nombre de crèdits màxim segons la normativa de matrícula. Podràs fer l´automatrícula d´acord amb la teua cita de matrícula, com passava en cursos anteriors. Està previst que les automatrícules es realitzen mitjançant el Portal Serveis Estudiant a partir del 20 de juliol.
 • Visat. Si viatges al Regne Unit o Turquia potser necessitaràs un visat, llegeix la informació en la secció Altres. Si eres nacional d'un estat que no pertany a la Unió Europea és molt probable que necessites un visat, contacta amb l'ambaixada del país de destinació.
 • Cobertura sanitària. És obligatori demanar la Targeta Sanitària Europea. Si vas a un país en què no estigues cobert per la Targeta Sanitària Europea (Turquia) hauràs de contractar una assegurança privada en els termes establerts en el punt següent. Per al Regne Unit t'exigiran pagar un alta temporal en la seua Seguretat Social com a part de la tramitació del Vista.
 • Assegurança complementària. La Universitat de València ha contractat una pòlissa per cobrir algunes contingències que no estan cobertes per la Targeta Sanitària Europea, entre d'altres Responsabilitat Civil, Accidents i Repatriació. La companyia d'assegurances enviarà un certificat individual a cada estudiant a partir del mes d'agost. Consulta les condicions generals de la pòlissa, certificat model individual i el protocol per comunicar amb la companyia d'assegurances CASER. Més informació erasmusuv@seguronline.com

 

2A la teua arribada a la Universitat de destinació.

 • Certificat d'Incorporació. Presenta't en l'Oficina de Relacions Internacional per a informar de la teua arribada. Et donaran el Certificat d'Incorporació. Has d´entrar en Entreu i annexar una còpia en pdf a través de "els meus tràmits" en el procediment “Expedient Erasmus Estudis”. Guarda l'original com a comprovant. La tramitació del primer pagament de les beques es farà per ordre de recepció d'aquest document.

Video tutorial per a annexar documents Entreu ---  Tutorial en pdf per a annexar documents a Entreu

 • Modificació del contracte d'estudis. Les modificacions només són necessàries si es canvien les assignatures inicialment previstes al contracte d´estudis. Aquest tràmit hauràs de complimentar-lo obligatòriament mitjançant el Portal Serveis Estudiant per a que les modificacions es reflecteixen en el teu expedient. S'han de sol·licitar una vegada estigues en la universitat de destinació i abans de que hagen transcorregut 5 setmanes des de l'inici de les classes. Una vegada sol·licitades les modificacions pel Portal Serveis Estudiant, el teu coordinador acadèmic haurà de tancar el contracte per a que pugues obtindre una còpia impresa, on es mostraran les assignatures modificades i la taula de correspondència entre elles. Aquest document ha d'estar signat per tu, pel teu Coordinador en destinació i pel teu Coordinador de Mobilitat a la Universitat de València (les signatures poden ser escanejades o electròniques). Les modificacions realitzades abans del 5 d'octubre generen un nou "Contracte d'estudis inicial" que s'obté clicant sobre "Imprimir inicial" i substitueix els contractes anteriors. El dia 5 d'octubre aquest contracte inicial queda fixat. Les modificacions posteriors al dia 5 d'octubre generen un Contracte de canvis (o during) que s'obté (una vegada tancat) amb el boto "Imprimir modificació". Els canvis posteriors generen un nou Contracte de canvis que incorpora tots els canvis i substitueix els anteriors documents de canvis. Les modificacions de contracte d'estudis, una vegada signades, s'han de pujar en format pdf a Entreu.uv.es opció "els meus tràmits".

Esquema de la gestió i terminis del contracte d´estudis (Learning Agreement)

Important: No podrem ingressar el primer termini de la beca si manca una part de la documentació esmentada en els punts anteriors.

 • Sol · licitud de pròrroga d'estada. La pròrroga suposa convertir una estada de primer semestre en una de curs complet. Té efectes acadèmics però no té efectes econòmics. És a dir, el període que amplies (segon semestre) no tindrà ajuda econòmica. A més de presentar degudament omplit l´imprés de sol·licitud de pròrroga a erasmus.estudis@uv.es s´ha de modificar el contracte d'estudis en els termes previstos anteriorment. En tot cas, s´ha de demanar abans d´un mes de la finalització de l´estada inicialment prevista.
 • Sol·licitud de reducció d'estada. A més de presentar l´imprés de sol·licitud de reducció a erasmus.estudis@uv.es s'ha de modificar el contracte d'estudis en el Portal de Serveis Estudiants. La reducció suposa convertir una estada de curs complet en una estada de només primer semestre o de només segon semestre (en el segon cas, convé demanar-ho abans del 31 de desembre).
 • Canvi de semestre. Si és un canvi de primer a segon semestre, s´ha de demanar abans del 15 de juliol. Si es tracta d'un canvi de segon a primer semestre s'ha de demanar abans de que les universitats de destí tanquen el seu primer període de nominacions (consultar amb erasmus.estudis@uv.es). S'ha de presentar la sol·licitud de canvi de semestre a erasmus.estudis@uv.es.

3A la teua tornada a València.

Vídeo Presentació tràmits al finalitzar l'estada Erasmus Estudis (pendent d'actualització)

 • Certificat d'Estada Es tracta de l´últim document que rebràs a la Universitat de destinació. Conté les dates d´inici i de finalització de la teua estada i és necessari per a fer l´últim pagament de la beca. S'ha de presentar al Servei de Relacions Internacionals a través de l'aplicació ENTREU a través de "els meus tràmits" i "Expedient Erasmus Estudis". Els dos documents s'han de pujar a l'aplicació en una única sessió. És important que tingues en consideració els advertiments sobre dates i les prohibicions de correccions que consten al peu i darrere del document que pots descarregar en aquest paràgraf.
 •  Informe Final de l'estudiant (Qüestionari UE). Es tracta d´un qüestionari d´avaluació de la teua estada Erasmus. L´informe es realitzarà on line a través de l'aplicació informàtica habilitada per la EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), responsable del programa Erasmus. No rebràs la invitació fins que finalitze la teua estada i hages presentat el certificat d´arribada. Una vegada rebuda la invitació enviada directament  pel sistema de control en línia del Programa Erasmus (Beneficiary Module) al correu institucional de l'estudiant, hauràs de realitzar l´informe en el termini indicat.
 • Certificat de notes (Transcript of Records: ToR). Ha d'arribar al coordinador acadèmic de la teua titulació. En el cas que la universitat de destinació et faça arribar a tu el certificat de notes, has de reenviar-lo al teu coordinador o coordinadora. Si et demanen una direcció de correu per a enviar el certificat de notes has de donar amb preferència la teu coordinador/a. Tens la llista de coordinadors/es en aquest enllaç http://ir.uv.es/j3N0eH1.

Important: No podrem ingressar el segon termini de la beca si manca una part d'aquesta documentació. A més, has de superar almenys el 50% dels crèdits internacionals en què t'hages matriculat a la Universitat de València. L'objectiu del programa de mobilitat és obtenir un aprofitament acadèmic i per això reps la beca. Si no superes el 50 % hauràs de reintegrar la quantia rebuda en concepte de beca.
 

4.  Altres documents i recomanacions

 • Imprès de renúncia. Si necessites renunciar a la beca, utilitza'l adreçat a erasmus.estudis@uv.es
 • Imprés de canvi de compte corrent: Si necessites canviar el teu número de compte corrent, ompli aquests imprés i envia-ho a la direcció pagos.erasmus@uv.es junt amb una còpia de la cartilla o document semblant on consten els 24 dígits, des de el teu correu de la universitat. 
 • Autorització. Deixa una autorització signada a alguna persona de la teua confiança. Podrà fer tràmits davant la Universitat quan tu estigues fora.
 • Inscriu-te en l'Ambaixada o Consolat espanyol més pròxim. Visita la web del Ministeri d'Afers Exteriors. Tria "inscripación consular" i "alta de residente i no residente". Tramita un alta de "no residente". Cap al final de la pàgina trobaràs el procediment concret que cal seguir a l'ambaixada o consolat que has triat. 
 •  Ací pots veure recomanacions de viatge del Ministeri d'Afers Exteriors Espanyol.
 • Si viatges a Turquia necessitaràs tramitar un visat davant de l'ambaixada o consolat turcs. En el cas de Turquia has de contractar una assegurança privada per a la durada de la mobilitat.
 • Si eres estudiant de la Universitat de València amb una estada Erasmus estudis concedida i a més a més eres nacional d'un país que no pertany a la Unió Europea es possible que necessites un visat. Consulta amb l'ambaixada del teu país i amb l'ambaixada del país al que viatges.  En tot cas, has de saber que la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de maig de 2016, obliga al país d'acollida a facilitar-te els tràmits.
 • Carta de l'Estudiant Erasmus. Coneix els teus drets i obligacions com a participant en el programa Erasmus.
 • Els teus drets com a estudiant de mobilitat europeu.

5.  Regne Unit. Informació específica

 • Si viatges a Regne Unit per a curs complet necessitaràs tramitar un visat. Ací trobaràs informació sobre quin visat necessites. Per a curs complet necessites el Student Visa (taxa 348 Lliures). Per a mobilitat semestral no es obligatori obtindre un visat però cal estar en disposició d'acreditar que es compleixen les condicions exigides per al Standard Visitor Visa (taxa 95 Lliures). Cal estar molt atent a la informació que t'envie la teua universitat. Els visats per a Regne Unit s'han de tramitar a través del Visa Application Center de Madrid o Barcelona. En aquest document trobaràs un Resum informatiu. Si vas per a un semestre i viatges sense visat, has de conservar el bitllet i la targeta d'embarcament per poder acreditar que fa menys de 6 mesos que arribares al Regne Unit.
 • El SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación) ha publicat el document Movilidad al Reino Unido: requisitos de visado y otros asuntos relacionados en la seua pàgina web
 • Si la teua mobilitat al Regne Unit és de curs complet, et donaran d'alta obligatòria en el National Health Service (la Seguretat Social britànica) i hauràs de pagar una taxa d'unes 470 lliures esterlines. Si la teua mobilitat al Regne Unit és de durada semestral, l'alta en el NHS no és obligatòria. Pots triar entre donar-te d'alta en el NHS per uns 250 euros o contractar una assegurança privada. 
 • Sobre el certificat d'idioma, has d'estar molt atent a la informació de la universitat de destinació, també consulta quin visat necessites.
 • Cobertura sanitària. En UK és vàlida però amb certes condicions la  Targeta Sanitària Europea. Per al Regne Unit t'exigiran pagar un alta temporal en la seua Seguretat Social com a part de la tramitació del Vista.
 • Assegurança complementària. La Universitat de València ha contractat una pòlissa per cobrir algunes contingències que no estan cobertes per la Targeta Sanitària Europea, entre d'altres Responsabilitat Civil, Accidents i Repatriació. La companyia d'assegurances enviarà un certificat individual a cada estudiant a partir del mes d'agost. Consulta les condicions generals de la pòlissa, certificat model individual i el protocol per comunicar amb la companyia d'assegurances CASER.