Documentació necessària curs 2024-2025

 

Presentació procediment del Programa Internacional

Instruccions generals.

1. Una vegada feta la teua sol·licitud en Portal de l'Estudiant de la Universitat de València. 

2. Abans d'anar-te'n.

3. A la teua arribada a la universitat de destinació

4. A la teua tornada a València

5. Altres documents

6. Com pujar documents a Entreu

 

 Una vegada feta la teua sol·licitud en Portal de l'Estudiant de la Universitat de Valéncia.

1.- Fes la sol·licitud en la web del Banc Santander punxant ací.

 

 Abans d'anar-te'n:

1. Realitza l’acceptació de la beca: Per a acceptar la teua beca és necessari que seguisques els següents passos:

 • a) Accepta la teua beca a través de la Seu Electrònica UV: cal buscar en Seu Electrònica UV el procediment "Expedient Programa Internacional" i seguir els passos de l'acceptació. El termini per a acceptar la beca ací es el següent:

- Per a totes les destinacions: del 9 al 29 de febrer de 2024

En el procediment d'acceptació de la beca, hauràs d'indicar, entre altres coses, un número de compte bancari del què has de ser titula o cotitular.
Has de tenir en compte que si el termini de presentació de sol·licituds establert per la universitat de destinació és anterior a la data límit per acceptar la becahauràs de realitzar l’acceptació atenent-te a aquesta data.

La no acceptació de la beca en el termini establert implica la renúncia a la plaça assignada.

Quan acceptes la beca, obtindràs la carta oficial de nomenament, descarregable en PDF a través de Seu Electrònica UV. La rebràs mitjançant una notificació en el teu correu, i també la pots descarregar des de la Seu Electrònica UV en l'apartat "els meus tràmits" dins de "Expedient Programa Internacional". Aquest nomenament ve traduït en anglés, valencià i castellà.

b) Accepta la beca en la web del Banc Santander: després de finalitzar el termini d'acceptació en la Seu Electrònica UV, rebràs un correu directament del Banc Santander que t'oferirà l'opció d'acceptar la beca també en la seua pàgina web. Este correu el rebràs quan estiga gravada la teua beca i pot tardar un poc. Una vegada rebut tindràs un nou termini de 7 dies per a acceptar-la seguint les indicacions del Banc Santander.

 2.- Fes la sol·licitud a la universitat de destinació: l’adjudicació d’una beca del Programa Internacional no implica l’automàtica acceptació per la universitat receptora. Hauràs de presentar, en els terminis i condicions establerts per aquesta, el formulari de sol·licitud acompanyat per tota la documentació exigida.

3.- Carta d'admissió de la universitat de destinació:  quan hagis rebut la carta d'admissió emesa per la universitat de destinació i abans d'anar al teu destí, has de pujar-la a Seu Electrònica UV. Per fer-ho correctament has d'anar al "els meus tràmitsl" buscar el procediment Expedient Programa Internacional, i en l'opció de "accions" desplegar el menú, triar "annexar" i pujar la teua carta d'acceptació.

4.- Formalitza el teu Contracte d'Estudis (Learning Agreement) amb el o la Coordinador/a Acadèmic/a de Mobilitat de la teua titulació. Pots buscar l'horari d'atenció a estudiants i estudiantes en la web del seu departament. El contracte d'estudis inicial hauràs de complimentar-lo obligatòriament mitjançant el Portal Serveis Estudiant per a que pugues fer la matrícula de crèdits internacionals. Has de realitzar el Contracte d'Estudis i el teu coordinador/a acadèmic ha de tancar-lo abans del dia 15 de juliolEn cas contrari, no podràs fer la Automatrícula. El contracte d'estudis NO CAL pujar-lo a Seu Electrònica UV ni ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC PER A TRAMITAR LA BECA. La universitat de destinació pot demanar-ho signat pel teu coordinador/a de mobilitat i en aquest cas hauràs de enviar el contracte tal com t'ho demanin.

5.- Realitza l’automatrícula de crèdits internacionals. Abans d'anar-te d'estada has de formalitzar la teua matrícula en la Universitat de València, com en altres cursos acadèmics. Una vegada realitzat el Contracte d'Estudis i en haver-ho tancat el teu coordinador/a acadèmic, apareixeran en la teua automatrícula els crèdits internacionals, que reflecteixen els crèdits de les assignatures que has incorporat al Contracte d'Estudis. A més, també pots matricular-te d'altres assignatures a cursar a la Universitat de València durant el curs acadèmic en el qual realitzes la teva estada de mobilitat, tot respectant el nombre de crèdits màxim segons la normativa de matrícula.

6.- Contracta una assegurança mèdica. Com que la teua destinació no pertany a la Unió Europea, necessitaràs contractar una assegurança  internacional. Algunes universitats estrangeres exigeixen que contractes la pòlissa que elles t'oferiran sobretot als EEEUU, en aqueix cas l'estudiantat haurà de contractar-la seguint les indicacions de la universitat de destí. La Universitat de València obliga i aconsella contractar les següents cobertures:

 •     Assistència mèdica i sanitària tant per accidents com per malaltia (obligatòria). Algunes universitats estrangeres exigeixen un import mínim de cobertura. Consulta la seua pàgina web.
 •     Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts (obligatòria).
 •     Repatriació o transport en cas de defunció (obligatòria).
 •     Desplaçament de familiar en cas de malaltia o defunció (recomanada).
 •     Responsabilitat civil (obligatòria).
 •     Molt important: assegura't que la teua pòlissa d'assegurança inclou l'assistència sanitària per covid-19 

Algunes companyies que ofereixen aqueixos serveis a la comunitat universitària són:

Ací pots trobar més informació sobre l'assegurança mèdica.

L'assegurança és un dels documents imprescindibles per tal que tramitem el pagament de la beca. Per tant, has de tramitar-la obligatòriament abans d'anar-te'n i remetre'ns una còpia a la teua arribada a destinació, d'acord amb les instruccions del punt "a la teua arribada a la universitat de destinació".


7.- Tramita el visat d'entrada al país de destinació: la majoria de països exigeixen un visat d'entrada que has de tramitar en l'ambaixada o consolat del país de destinació. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol manté una bona base de dades dels tràmits necessaris per a cada país. És un bon començament però t'has d'informar i tramitar-ho en l'ambaixada o consolat del país de destinació. Necessitaràs la carta d'acceptació de la universitat de destinació.

Qui haja de viatjar a l'estranger, ha de  tenir en compte que no hi ha prou amb comprar un passatge aeri i fer l'equipatge, sinó que ha d'ocupar-se d'altres qüestions relacionades amb el viatge, necessàries per a la seua tranquil·litat i per a tornar sense contratemps. En aquesta mateixa pàgina del ministeri trobaràs recomanacions de viatge, para especial atenció a les qüestions relatives a la seguretat.

8.- Vacunes: poden ser obligatòries (te les exigiran per a donar-te el visat) o recomanables. Planeja les vacunes amb temps, algunes s'han d'administrar en dos o més dosis amb un període de descans entre elles. Ací tens una llista de centres de vacunació en València. Consulta les recomanacions del Ministeri de Sanitat per a viatges internacionals.

9.- Registra't en el Registre de Viatgers i en el Consolat o Ambaixada d’Espanya més proper a la localitat on realitzes l’estada. Aquest registre és obligatori. Llegeix la información publicada en l’enllaç que indiquem tot seguit per conèixer les avantatges de realitzar aquest procediment: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/QueDeboHacerAntesDeViajarAlExtranjero.aspx

 

A la teua arribada a la universitat de destinació:

Hauràs de pujar per "els meus tràmits" de Seu Electrònica UV al procediment anomenat  Expedient Programa Internacional els següents documents:

 • Certificat d’incorporació degudament signat i segellat per la oficina de Relacions Internacionals de la universitat de destinació. 
 • Còpia de l’assegurança mèdica amb les cobertures contractades, on s’indique el període de cobertura i el teu nom com assegurat.
 • Targeta d'embarque del vol amb el qual hages viatjat. 

Només es permet la mobilitat presencial. 

Important: Per a rebre el pagament de la beca (100% de l’import total) és necessari que ens hages presentat tota la documentació descrita en els punts anteriors. Per tant, no s'ingressarà el pagament si una part d'aquesta documentació no l'has lliurada a l'oficina de relacions internacionals.

 

A la teua tornada a Valencia:

Hauràs de pujar per "els meus tràmits" de Seu Electrònica UV al procediment anomenat  Expedient Programa Internacional els següents documents:

 • Certificat d’estada, degudament signat i segellat per la universitat de destinació. Cal que en el document hi conste la data d'inici i la data d'acabament. El document no pot estar datat més de cinc dies abans de la data d'acabament.

 

NOTES:  quan rebem el certificat de notes directament de la universitat de destinació, li ho enviarem al teu coordinador/a perquè procedisca a la convalidació d'assignatures i queden així incloses en l'expedient acadèmic.


Important: L'estudiant/a haurà de superar com a mínim el 50% dels crèdits internacionals en què s'ha matriculat a la Universitat de València atés que l'objectiu del programa de mobilitat és obtenir un aprofitament acadèmic a una altra universitat i per aquesta raó es rep la beca. En cas contrari, haurà de reintegrar la totalitat de la quantia rebuda com a beca.

 

Altres documents:

 • Imprés de renúncia. S'ha de presentar en el Registre General d'Entrada de la Universitat de València o bé enviar un correu des del correu d'estudiant (.... @ alumni.uv.es) a l'adreça programa.internacional@uv.es
 • Sol·licitud de pròrroga d'estada Només s'acceptaran les sol·licituds de prolongació rebudes abans del 31 de desembre de 2023. La pròrroga suposa convertir una estada de primer semestre en una estada de curs complet. La sol·licitud de prórroga anirà acompanyada de la modificació del contracte d'estudis. IMPORTANT: Les sol·licituds d’ampliació del període d’estudis no tindran en cap cas efectes econòmics. Es podrà ampliar el període d’estada a curs complet, sempre que l’ampliació no afecte a les places disponibles en la universitat de destinació per al següent any acadèmic i es complisquen els requisits del punt 5 de la convocatòria.
 • Sol·licitud de reducció d'estada 

Com pujar documents a Seu Electrònica UV:

Aquí deixem un enllaç amb instruccions de com pujar documents a Seu Electrònica UV: 

 

Darrera actualització:  26/02/2024