Requisits lingüístics

Informació actualitzada per al curs 2021-2022

Si estàs interessat/da en realitzar una estada de mobilitat del Programa Internacional, has d´assegurar-te que disposes del nivell d´idioma exigit.

En el “Portal Serveis Estudiant” es pot consultar l´oferta de destinacions provisionals i les exigències lingüístiques de cada universitat (títols admesos i nivell requerit). Haureu de seleccionar “Programes de mobilitat amb altres universitats”, “Consulta de Programes de mobilitat”, "Centre", "Titulació" i "Tipus de beca: PI". La informació del Portal Serveis Estudiant l'estem actualitzant i és provisional, per la qual cosa recomanem consultar-la abans de realitzar la sol·licitud per si haguera alguna modificació.

Només es tindrà en compte el requisit lingüístic exigit en portalumne per a cada universitat, amb independència que haja universitats que accepten altres certificat d'idiomes diferents.

  • Totes les universitats d'EEUU, Canadà (anglòfon), Austràlia, Japó, Xina, Indonèsia, Vietnam i Corea del Sud exigeixen determinats coneixements d'anglés, acreditables amb els certificats TOEFL i IELTS. En Xina i Japó, es poden acreditar també, en el seu cas, coneixements de xinés i japonés.
  • En les universitats russes, s’exigeix un nivell B2 d’anglés d’acord d'acord amb l'Annex de la Comissió Assessora de Llengües L2 de la Universitat de València.
  • En el cas de la Universitat de Montréal (Canadà), s'exigeix acreditar un nivell B2 de francés, d'acord amb l'Annex de la Comissió Assessora de Llengües L2 de la Universitat de València.

Els coneixements lingüístics s'hauran d'acreditar abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds (30 de novembre de 2020).

No obstant això, en el cas que aquestos s'acrediten a través dels títols TOEFL i IETLS, es permetrà la seua  presentació  fins el dia 30 de desembre de 2020 improrrogable. En aquest supòsit, els i les estudiants que en el moment de presentar la sol·licitud no tinguen encara el certificat TOEFL o IELTS, hauran de presentar en la sol·licitud el justificant d’inscripció a les proves que indique que l'estudiant s'examina dins del període de presentació de sol·licituds (fins el 30 de novembre), sempre que presente la nota abans del 30 de desembre.

IMPORTANT: El certificat amb la nota s'ha d'enviar escanejat per correu electrònic a l'adreça: programa.internacional@uv.es. Els certificats que no arribin dins el termini no es tindran en compte.

Es pot obtenir més informació sobre el TOEFL, els diferents centres on es pot realitzar l'examen i les dates de la convocatòria en www.toefl.org ( es poden veure les dates de les properes convocatòries organitzades a Espanya).

Es pot obtenir més informació sobre el IELTS i els llocs i dates de realització de l'examen al següent enllaç.

 

Informació actualitzada: 27/07/2020