Informació per al curs 2024-2025

Si estàs interessat/da en realitzar una estada de mobilitat del Programa Internacional, has d´assegurar-te que disposes del nivell d´idioma exigit.

En el “Portal Serveis Estudiant” es pot consultar l´oferta de destinacions provisionals i les exigències lingüístiques de cada universitat (títols admesos i nivell requerit). Haureu de seleccionar “Programes de mobilitat amb altres universitats”, “Consulta de Programes de mobilitat”, "Centre", "Titulació" i "Tipus de beca: PI". Quan en una universitat apareixen dues o més títols d'idiomes és suficient amb acreditar només un dels dos.

AVÍS:  la informació que apareix actualment en el Portal de l'Estudiant sobre l'idioma exigit en cada destí del Programa Internacional l'estem actualitzant, per la qual cosa pot haver-hi modificacions fins a la fi d'octubre.

Només es tindrà en compte el requisit lingüístic exigit en portalumne per a cada universitat, amb independència que haja universitats que accepten altres certificat d'idiomes diferents.

  • Totes les universitats d'EEUU, Canadà (anglòfon), Austràlia, Japó, Xina, Indonèsia, Vietnam i Corea del Sud exigeixen determinats coneixements d'anglés, acreditables amb els certificats TOEFL i IELTS. En Xina i Japó, es poden acreditar també, sempre que així conste en el Portal de l'Estudiant, coneixements de xinés i japonés.
  • En el cas de la Universitat de Montréal (Canadà), s'exigeix acreditar un nivell C1 de francés, d'acord amb l'Annex de la Comissió Assessora de Llengües L2 (Actualitzada pel Consell de Govern UV el 23-07-21) de la Universitat de València.

Els coneixements lingüístics s'hauran d'acreditar per el Portal Serveis Estudiants abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds (24 de novembre de 2023). Per a aportar diferents certificats d'un mateix idioma cal annexar-los en un únic pdf en el camp de l'idioma corresponent.

No obstant això, en el cas que aquestos s'acrediten a través dels títols TOEFL i IETLS, es permetrà la seua  presentació  fins el dia 29 de desembre de 2023 improrrogable. En aquest supòsit, els i les estudiants que en el moment de presentar la sol·licitud no tinguen encara el certificat TOEFL o IELTS, hauran de presentar en la sol·licitud el justificant d’inscripció a les proves que indique que l'estudiant s'examina dins del període de presentació de sol·licituds (fins el 24 de novembre), sempre que presente la nota abans del 29 de desembre de 2023.

IMPORTANT: El certificat amb la nota s'ha d'enviar escanejat per correu electrònic a l'adreça: programa.internacional@uv.es. Els certificats que no arribin dins el termini no es tindran en compte.

Es pot obtenir més informació sobre el TOEFL, els diferents centres on es pot realitzar l'examen i les dates de la convocatòria en www.toefl.org ( es poden veure les dates de les properes convocatòries organitzades a Espanya).

TOEFL iBT Home Edition: existeix la possibilitat d'obtindre aquest certificat. L’estudiantat que presente aquest certificat per a accedir a la beca del Programa Internacional, seran acceptats per la Universitat de València per a participar en l'adjudicació de les beques, condicionats sempre al fet que la universitat de destinació accepte el TOEFL iBT Home Edition com a acreditació del requisit lingüístic. 

Més informació sobre la prova i les universitats que ja ho accepten ací:

Es pot obtenir més informació sobre el IELTS i els llocs i dates de realització de l'examen al següent enllaç.

 

Informació actualitzada: 16/10/2023