University of Valencia logo Logo Inter-university Institute López Piñero Logo del portal

Sabers en acció

  • July 22nd, 2020
Sabers en acció

Sabers en acció és un projecte d’humanitats digitals de l’Institut Interuniversitari López Piñero d’Estudis Històrics i Socials sobre Ciència, Tecnologia, Medicina i Medi Ambient (IILP) i la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), dins del qual participen personal investigador i docent d’aquestes institucions, així com experts d’altres universitats i centres de recerca.

Ofereix un nou recorregut per la història de la ciència, la tecnologia i la medicina, basat en les perspectives més recents i les conclusions de les últimes investigacions. Es presentaran relats nous, que sovint semblaran sorprenents, mitjançant la descripció crítica de nous personatges, espais i objectes. Les persones que ens acompanyen en aquest recorregut trepitjaran territoris indòmits, coneixeran personatges gairebé invisibles, i descobriran ferramentes per qüestionar moltes imatges difoses sobre la ciència, la tecnologia i la medicina. Hauran d’acceptar la revisió de moltes afirmacions de vegades assumides sense fonament històric. Veurem, per exemple, que va haver-hi molts avanços durant les anomenades «edats fosques», que la «revolució científica» és un mite eurocèntric, moltes vegades al servei de relats de dominació, i que alguns personatges famosos dels llibres actuals de ciència estaven més bé interessats per la teologia, la màgia o l’alquímia. Podrem explorar la pluralitat de formes de saber i actuar i les seues canviants interaccions. Es revisaran críticament les imatges heroiques, els mites fundacionals, el paper dels genis, els moments eureka i els experiments crucials. El viatge diacrònic mostrarà que la ciència és una empresa col·lectiva en la qual han participat nombroses persones, moltes d’elles invisibles o marginades dins dels relats tradicionals. Recuperarem també la memòria de molts espais oblidats dins dels manuals de ciència actual i aprendrem a llegir imatges, objectes, models, fórmules i diagrames amb perspectiva històrica. Es revisarà també la interconnexió entre la ciència, la tecnologia i la medicina amb les diverses societats i cultures, així com les canviants interaccions entre tots els seus ingredients.