Oferim espais docents als membres de la Universitat de València, per al desenvolupament d’activitats acadèmiques i no acadèmiques.

En el cas de no estar vinculat a la Universitat de València, cal realitzar la sol·licitud de cessió temporal d'espais i no aquesta.

* Omplir tots els camps obligatoris.
* Omplir tots els camps obligatoris.

Dades personals

* Cognoms i Nom:

Vinculació amb la UV
Sí / Perfil:

* Centre/Departament/Servei:

* Telèfon:

* E-mail:

Dades de l'Activitat

* Tipus d'Activitat:

* Nom de l'Activitat:

Dades de l'aula

L'aula triada i l'edifici només es trindrà en compte a efectes de preferència.

Capacitat de l'aula sol·licitada:

Aula/es:

Edifici:

Tipus d'aula:

Dates i Horaris

En el cas de necessitar mès d'un dia, especificar al camp d'observacions.

Dia:

Hora d'Inici: Hora de fi:

Observacions

Especificar requerimients del curs, ex.: necesitat vídeo

- En cas de no realitzar l'activitat recordeu cancel·lar la reserva.

Acta de treball de fi de máster

Impresos per als tràmits de diligenciar les actes

Doctorat

Tesis que es dipositen en la Secretaria de la Facultat (Sol.licitud de dipòsit i definitiu)

Tesis que es dipositen en departaments:

(Sol.licitud de dipòsit en Departament i Definitiu en la Secretaria de la Facultat)

Dipòsit definitiu de la tesi doctoral:

Altres Tràmits:

Secretaria del Tribunal

Escrit per a fer pública la data i lloc de lectura de la tesi:

Tribunal de la Tesi doctoral