AgrotecUV Universitat de València Logo del portal

AgrotecUV incorpora set noves startups al seu programa d’incubació

  • 24 de novembre de 2023
Cartell promocional de la 2ª convocatoria de captació de projectes i startups agroalimentaries

La incubadora de la Universitat de València i el Parc Científic de la Universitat de València ha seleccionat set startups agroalimentaries per a incorporarles a la segona edició del programa d’incubació I acceleració AgrotecUV.

AgrotecUV tanca la segona convocatòria de captació de projectes i startups innovadores en agroalimentació i dóna la benvinguda a set noves startups al programa d'incubació. Aquesta segona convocatòria ha estat tot un èxit després d'haver registrat un augment en el nombre de sol·licituds presentades davant de la convocatòria anterior. L'interès creixent pel programa d'incubació d'AgrotecUV està marcat per la seva situació estratègica al Parc Científic de la Universitat de València, considerat centre neuràlgic d'empreses referents del sector agroalimentari. A més, la seua relació directa amb la universitat i els diferents grups de recerca suposa una oportunitat de col·laboració a nivell cientificotècnic per a les startups sol·licitants.

AgrotecUV ha vist reforçada la seva presència més enllà de la Comunitat Valenciana i ha rebut sol·licituds d'empreses a nivell nacional i internacional. Aquestes inclouen des d'empreses de creació recent, projectes locals cooperatius, spin-offs de diferents universitats fins a spin-offs de grans multinacionals que han mostrat interès pel programa d'incubació d'AgrotecUV.

Tot això posa de manifest la importància que AgrotecUV pot tenir al sector com un agent que faciliti la creació d'empreses i la interconnexió entre el món acadèmic i empresarial, mitjançant la transferència de tecnologia, contribuint a la transformació del sector agroalimentari en un sistema sostenible, saludable i adaptat a les necessitats actuals que demana la societat.

Durant el proper any, les startups seleccionades podran gaudir dels nombrosos avantatges que ofereix el programa d'incubació d'AgrotecUV, entre ells, la possibilitat d'instal·lar-se al nou centre d'innovació de la Universitat de València, la finalització del qual s'espera per a finals d'aquest any 2023.

Les startups de la 2a Convocatòria

Les startups seleccionades han estat les següents:

  • Bionte nutrition: spin-off d'Andrés Pintaluba SA (APSA) especialitzada en solucions per mitigar els efectes de les micotoxines en la producció animal.
  • Bread Free: startup agroalimentària especialitzada en la fabricació de farina de blat apta per a celíacs.
  • Espirbiòtic: startup que desenvolupa productes lactis aptes per al consum de mascotes i humans.
  • Institut Ibions: equip cientificomèdic que treballa per implantar la nutrició com a part del tractament de pacients oncològics.
  • La fermenteria de l´horta: projecte d´innovació social basat en l´estudi i el desenvolupament de productes fermentats utilitzant receptes tradicionals que permeten millorar, regenerar i recuperar els processos i productes presents a l´Horta.
  • Mediterranean Algae Technologies: startups dedicada al cultiu de macroalgues per a l'obtenció de compostos bioactius per a indústria cosmètica, alimentació i nutracèutics.
  • Kanara labs: empresa canària de base biotecnològica capaç de produir principis actius d'origen vegetal mitjançant tècniques in vitro.

Amb el suport de FEDER, Santander Universitats i la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

AgrotecUV és una iniciativa de la Universitat de València i la Fundació Parc Científic Universitat de València recolzada per la Fundació Incyde i cofinançada en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu Puliregional 2014-2020 dins de l’eix 3: Millorar la Competitivitat de les PIME, Objectiu Temàtic 3: Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, i la Prioritat dInversió 3a: Foment de l’esperit empresarial, en particular, facilitant l’explotació econòmica de noves idees, i promovent la creació de noves empreses, també mitjançant vivers.

La 2a Convocatòria AgrotecUV ha estat cofinançada per Santander Universitats i ha rebut el suport de la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació– Programa CRECE 2023.