Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Empresa Familiar Logo del portal

Llista de publicacions

Resultats de la cerca23 resultats

 • Imatge representativa de la publicació

  Informe 02/19: ESTRUCTURA DE PROPIEDAD Y SISTEMAS DE GOBIERNO DE LAS EMPRESAS VALENCIANAS: CARACTERIZACIÓN Y RELACIÓN CON LA COMPETITIVIDAD.

  Alejandro Escribá (Ivie y Universitat de València), Carlos Albert (Ivie y Universitat de València) y Rodrigo Aragón (Ivie)

  (2019). Recurs electrònic

 • Imatge representativa de la publicació

  Clave 02/19: El uso de consejo de administración en las empresas familiares valencianas más competitivas es 14,5 puntos más alto que en las de menor competitividad..

  Bankia & Ivie

  (2019). Recurs electrònic

 • Imatge representativa de la publicació

  Nota de investigación 01/2018: El tamaño de la empresa, fuente de competitividad..

  Joaquín Juste Méndez y Alejandro Escribà-Esteve.

  (2019). Recurs electrònic

  Mediante esta nota de investigación, basada en el informe sobre "caminos para mejorar la competitividad de las empresas valencianas" de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), pretendemos demostrar la importancia que tiene el tamaño de las empresas para la competitividad y la productividad de esta.

 • Imatge representativa de la publicació

  Ejemplo de informe personalizado.

  Bankia e Ivie.

  (2018). Recurs electrònic

 • Imatge representativa de la publicació

  Presentación del Observatorio GECE.

  Bankia e Ivie.

  (2018). Recurs electrònic

 • Imatge representativa de la publicació

  Clave 01/18: Las empresas de mayor tamaño y las de sectores más intensivos en tecnología logran mejores niveles de competitividad..

  Bankia & Ivie

  (2018). Recurs electrònic

 • Imatge representativa de la publicació

  Informe 01/18: EXAMEN DEL ESTADO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Alejandro Escribá (Ivie y Universitat de València), Carlos Albert (Ivie y Universitat de València) y Rodrigo Aragón (Ivie)

  (2018). Recurs electrònic

 • Imatge representativa de la publicació

  Nota d'investigació 01/2017: Tenen les empreses familiars un problema de competitivitat?

  Escribá Esteve, Alejandro

  (2017). Informes

  Tenen les empreses familiars un problema de competitivitat?. Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València. Num.1, enero 2017

  En la nota d'investigació #1 d'esta nova col•lecció es mostren resultats d'un anàlisis comparatiu de la competitivitat de les empreses familiars enfront de les no familiars. Els resultats de les nostres investigacions mostren que les empreses familiars patixen, com a mitjana, d'un dèficit de competitivitat enfront de les empreses no familiars. Esta falta de competitivitat s'observa sobretot en la menor presència d'empreses familiars en els grups d'empreses amb major nivell competitiu. No obstant això, este problema de menor competitivitat no es produïx en el cas de les empreses familiars que han aconseguit una major dimensió. De fet, les empreses familiars grans són tan competitives o més...

  En la nota d'investigació #1 d'esta nova col•lecció es mostren resultats d'un anàlisis comparatiu de la competitivitat de les empreses familiars enfront de les no familiars. Els resultats de les nostres investigacions mostren que les empreses familiars patixen, com a mitjana, d'un dèficit de competitivitat enfront de les empreses no familiars. Esta falta de competitivitat s'observa sobretot en la menor presència d'empreses familiars en els grups d'empreses amb major nivell competitiu. No obstant això, este problema de menor competitivitat no es produïx en el cas de les empreses familiars que han aconseguit una major dimensió. De fet, les empreses familiars grans són tan competitives o més que les seues homòlogues no familiars. Esta evidència suggerix que el creixement empresarial constituïx un element facilitador per a evitar o minimitzar molts dels problemes que solen anar associats a la vinculació família-empresa, sense perdre necessàriament els aspectes positius associats al caràcter familiar de la propietat i la direcció.

  Llegir més Ocultar
 • Imatge representativa de la publicació

  Nota d'investigació 05/2015: Rentabilitat del capital i creiximent al mercat de la empresa familiar vs no familiar: anàlisi empíric al sector turístic espanyol

  Camisón Zornoza, César; Forés Julián, Beatriz; Puig Denia, Alba

  (2015). Informes

  Rentabilitat del capital i creiximent al mercat de la empresa familiar vs no familiar: anàlisi empíric al sector turístic espanyol. Càtedra de Empresa Familiar, Universitat de València. Num.5. Octubre 2015

  Aquest treball analitza l'acompliment de l'empresa turística, com a mesura de la seua fortalesa competitiva, a partir dels seus resultats economicfinancers, comparant el perfil de l'empresa familiar davant la no familiar. Aquest estudi es justifica per l'important paper que juga el sector turístic en l'economia espanyola i les seves perspectives de creixement a nivell mundial, així com per les seves característiques estructurals en part derivades pel notable pes d'empreses de propietat familiar. Els resultats económicfinancieros han estat mesurats d'acord amb la rendibilitat del capital de l'empresa, el seu creixement de les vendes i quota de mercat, la seva eficiència productiva i la seva...

  Aquest treball analitza l'acompliment de l'empresa turística, com a mesura de la seua fortalesa competitiva, a partir dels seus resultats economicfinancers, comparant el perfil de l'empresa familiar davant la no familiar. Aquest estudi es justifica per l'important paper que juga el sector turístic en l'economia espanyola i les seves perspectives de creixement a nivell mundial, així com per les seves característiques estructurals en part derivades pel notable pes d'empreses de propietat familiar. Els resultats económicfinancieros han estat mesurats d'acord amb la rendibilitat del capital de l'empresa, el seu creixement de les vendes i quota de mercat, la seva eficiència productiva i la seva solvència financera. Els indicadors objectius de resultats procedeixen de la pròpia empresa o de dues fonts secundàries: SABI i INFORMA D & B. Elanálisis de la competitivitat expost es completa amb altres indicadors basats en l'autoavaluació per la direcció en relació a la competència, capturats a través d'un estudi primari que compta amb una mostra de 1.019 empreses.

  Llegir més Ocultar

  Depòsit legal: V-2766-2015 

  ISBN: 978-84-370-9862-3
 • Imatge representativa de la publicació

  Nota d'investigació 04/2015: El desenvolupament de capacitats directives de l'empresa familiar.

  Mañes Font, Jordi

  (2015). Article

  El desenvolupament de capacitats directives de l'empresa familiar. Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València. Num.4, mayo 2015

  Identificar com afecta l'estructura de govern de l'empresa familiar a les capacitats directives és fonamental en la investigació sobre direcció estratègica. Aquest treball, utilitzant l'enfocament basat en recursos i capacitats i la teoria d'agència, tracta de trobar elements rellevants en el seu desenvolupament i mostra com aquestos es veuen afectats per la planificació successòria així com per la separació entre propietat i control. Usant dades primàries de 541 empreses familiars del sector turístic, els nostres resultats reforcen el paper de la formació del màxim responsable de l'organització i de la seua planificació a nivell d'empresa en el desenvolupament de capacitats directives. A...

  Identificar com afecta l'estructura de govern de l'empresa familiar a les capacitats directives és fonamental en la investigació sobre direcció estratègica. Aquest treball, utilitzant l'enfocament basat en recursos i capacitats i la teoria d'agència, tracta de trobar elements rellevants en el seu desenvolupament i mostra com aquestos es veuen afectats per la planificació successòria així com per la separació entre propietat i control. Usant dades primàries de 541 empreses familiars del sector turístic, els nostres resultats reforcen el paper de la formació del màxim responsable de l'organització i de la seua planificació a nivell d'empresa en el desenvolupament de capacitats directives. A més de mostrar resultats sobre el rol de mediació de la planificació de la successió i de la discrecionalitat directiva.

  Llegir més Ocultar
  ISBN: 978-84-370-9670-4