Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Empresa Familiar Logo del portal

Llista de publicacions

Resultats de la cerca23 resultats

 • Imatge representativa de la publicació

  Nota de recerca 3/2014: Els sistemes de gestió de la qualitat com agent facilitador del procés de succesió a la empresa turística familiar

  Molins, Andrea

  (2014). Article

  Els sistemes de gestió de la qualitat com agent facilitador del procés de succesió a la empresa turística familiar. Càtedra de Empresa Familiar, Universitat de València. Num.3. Novembre 2014

  El procés de successió en l'empresa familiar és un dels moments decisius per a la continuïtat de l'empresa especialment en aquelles empreses de primera generació en què el fundador deixarà pas als seus hereus en la gestió de l'empresa. Amb el present estudi es pretenen estudiar aquelles Pràctiques d'Alt Rendiment, pròpies dels Sistemes de Gestió de la Qualitat, que poden fer que la probabilitat de l'èxit del procés de canvi generacional de l'empresa turística sigui més gran. El sector objecte d'estudi és el sector turístic espanyol, sector de rellevància en les últimes dècades per ser un dels que més contribueix a la economia del pais.

  Depòsit legal: V109-2015

  ISBN: 978-84-697-1277-1
 • Imatge representativa de la publicació

  Nota d'investigació 02/2014: La participació familiar incrementa el valor de les capacitats de gestió? Proves empíriques de l'empresa familiar en les pimes espanyoles.

  Camisón Zornoza, César

  (2014). Article

  La participació familiar incrementa el valor de les capacitats de gestió? Proves empíriques de l'empresa familiar en les pimes espanyoles. Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València. Num.2, Octubre 2014

  La influència de l'amo de l'Empresa Familiar sobre el problema de rendiment de l'Empresa Familiar ha sigut objecte de recents investigacions. Menys és la quantitat d'investigacions dedicades a analitzar l'efecte de l'amo de l'empresa familiar en la capacitat de gestió de la mateixa. Este treball contribuïx a esta línia d'investigació analitzant una mostra de xicotetes i mitjanes empreses espanyoles. Este estudi contribuïx diferenciant la participació de la família en funció del paper organitzatiu i considerant totalment les capacitats de gestió. També es considera la complexitat de la família. Els resultats mostren que la participació familiar produïx un impacte negatiu sobre les capacitats...

  La influència de l'amo de l'Empresa Familiar sobre el problema de rendiment de l'Empresa Familiar ha sigut objecte de recents investigacions. Menys és la quantitat d'investigacions dedicades a analitzar l'efecte de l'amo de l'empresa familiar en la capacitat de gestió de la mateixa. Este treball contribuïx a esta línia d'investigació analitzant una mostra de xicotetes i mitjanes empreses espanyoles. Este estudi contribuïx diferenciant la participació de la família en funció del paper organitzatiu i considerant totalment les capacitats de gestió. També es considera la complexitat de la família. Els resultats mostren que la participació familiar produïx un impacte negatiu sobre les capacitats de gestió de l'empresa familiar. No obstant això, produïx un impacte positiu quan les funcions de gestió de la propietat es diferencien i es despleguen les estructures adequades de governança familiar. Cal destacar les següents dos conclusions: la complexitat de la família es mostra com extremadament perjudicial per a la capacitat de la gestió, i les estructures de govern de la família només augmenten la capacitat de la gestió quan encaixa amb el nivell de complexitat de la família, en qualsevol altre cas, una sobreestructura de governança familiar danya la capacitat de gestió.

  Llegir més Ocultar

  Depòsit legal: V108-2015

  ISBN: 978-84-697-1276-4
 • Imatge representativa de la publicació

  Nota d'investigació 01/2014: La competitivitat de la empresa familiar i els seus factors determinants: un model explicatiu

  Camisón Zornoza, César

  (2014). Article

  La competitividad de la empresa familiar y sus factores determinantes: un modelo explicativo. Càtedra de Empresa Familiar, Universitat de València. Num.1. Septembre 2014

  Aquest treball suposa una aportació a l'estat del problema dels orígens de les asimetries competitives i els resultats extraordinaris que descansa en la inclusió dins dels factors explicatius de l'efecte família. La seua principal contribució és la creació d'un model que proposa una visió encadenada que inclou tant la competitivitat expost (enfocament transversal), com els seus factors determinants en una cadena de causalitat multinivell (enfocament longitudinal) i que finalment condueixen a explicar l'èxit competitiu internacional de la signatura. Aquest marc explicatiu defensa la integració en un model additiu de les diferents fonts d'avantatges sobre la competència i de rendes...

  Aquest treball suposa una aportació a l'estat del problema dels orígens de les asimetries competitives i els resultats extraordinaris que descansa en la inclusió dins dels factors explicatius de l'efecte família. La seua principal contribució és la creació d'un model que proposa una visió encadenada que inclou tant la competitivitat expost (enfocament transversal), com els seus factors determinants en una cadena de causalitat multinivell (enfocament longitudinal) i que finalment condueixen a explicar l'èxit competitiu internacional de la signatura. Aquest marc explicatiu defensa la integració en un model additiu de les diferents fonts d'avantatges sobre la competència i de rendes econòmiques postulades per les diferents teories de l'empresa aplicant-les al cas de l'empresa familiar (EF). Recolzant-se en una teoria perfectament especificada, es raona primer la complementarietat dels efectes país, indústria, districte, estratègia i competències distintives. El model teòric també esclareix les forces que influeixen en l'acumulació d'avantatges competitius sostenibles, incidint especialment en l'efecte de l'estructura de propietat i control sobre l'acumulació d'actius intangibles. Aquest prisma ofereix un marc consistent per analitzar les fonts microeconòmiques de la competitivitat de l'EF indagant en les implicacions del control familiar en quatre problemes necessitats d'investigació: el signe de la relació entre el caràcter d'EF i la competitivitat de la signatura, els factors determinants de la variabilitat de la competitivitat entre EF i empreses no familiars (MAL en endavant), els avantatges i desavantatges competitius de cada forma organitzativa, i la dotació de recursos i capacitats que distingeix les EF de les MAL. Especialment, pel que fa al quart problema assenyalat, el treball justifica el perfil distintiu de la cartera de recursos i capacitats entre totes dues, predient la superior disposició de l'EF a la inversió en actius físics a conseqüència del seu major preferència per la integració vertical, així com el seu desavantatge en recursos financers i en actius intangibles, amb especial intensitat en capacitats directives. La conseqüència lògica de la menor dotació d'actius intangibles, unida al seu menor capacitat financera i major dependència del finançament extern, seria que l'EF és més dependent de les forces de l'entorn, ja que no tindrà els ressorts per diferenciar-se al mercat.

  Llegir més Ocultar

  Depósito legal: V110-2015

  ISBN: 978-84-697-1275-7