Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

Formació bàsica

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43046 Processos contaminants 9 Veure fitxa
43047 Efectes de la contaminació 9 Veure fitxa
43048 Mesura de la contaminació ambiental en humans 3 Veure fitxa
43049 Mostratge i anàlisi de contaminants ambientals per espectrometria de masses 3 Veure fitxa

Especialitat en contaminació ambiental

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43050 Utilització de sensors remots per a la determinació de la contaminació 2 Veure fitxa
43051 Laboratori de contaminació ambiental: disseny de xarxes de seguiment dels impactes de les contaminació atmosfèrica 3 Veure fitxa
43052 Canvi climàtic i cicle del carboni 3 Veure fitxa
43053 Qualitat de les aigües i estat ecològic dels ecosistemes aquàtics continentals 4 Veure fitxa
43054 Canvi climàtic i biodiversitat 3 Veure fitxa
43055 Bases biogeoquímiques per a l'estudi de la contaminació 3 Veure fitxa

Especialitat en toxicologia ambiental

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43056 Bases fisiològiques de la resistència a xenobiòtics 3 Veure fitxa
43057 Disrupció endocrina 3 Veure fitxa
43058 Biomarcadors de contaminació 3 Veure fitxa
43059 Histologia i histopatologia d'animals bioindicadors 3 Veure fitxa
43060 Toxicologia reproductiva i de desenvolupament 3 Veure fitxa
43061 Bioassaigs d'ecotoxicitat 3 Veure fitxa

Especialitat en sanitat ambiental

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43062 Avaluació de l'impacte de les activitats antròpiques sobre el medi natural i la salut de la població 3 Veure fitxa
43063 Epidemiologia ambiental 3 Veure fitxa
43064 Investigació en educació per a la sostenibilitat de la sanitat ambiental 3 Veure fitxa
43065 Educació per a la salut 3 Veure fitxa
43066 Indicadors i vigilància sanitària dels riscos ambientals 3 Veure fitxa
43067 Els residus i el medi ambient 3 Veure fitxa

Pràctiques externes

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43068 Pràctiques externes 6 Veure fitxa

Treball fi de màster

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43069 Treball fi de màster 12 Veure fitxa