Logo de la Universdad de Valencia Logo Unidad de Investigación en Economía de la Cultura y Turismo (ECONCULT) Logo del portal

Pau Rausell, director de Econcult, participa en el programa "Cadena de Valor"

  • 23 noviembre de 2023
Image de la noticia

Pau Rausell Köster, director de la Unidad de Investigación en Economía de la Cultura y Turismo de la Universitat de València, es entrevistado en el programa de À punt junto a Sara Joudi, galerista y fundadora de Shiras Galería.

En la seva entrevista, Pau Rausell ofereix una anàlisi profund sobre l'estat i la importància de la cultura i l'art en l'actualitat, des d'una òptica centrada en l'àmbit econòmic i fiscal. En aquest marc, es destaca que la cultura a Espanya està experimentant una recuperació gradual, assenyalant una tendència positiva dels Sectors Culturals i Creatius després de superar dues crisis: la desencadenada pel Covid-19 i la crisi econòmica del 2008. Aquesta recuperació progressiva està permetent que aquests sectors retornin als nivells observats el 2008.

Un dels aspectes a destacar dels SCC recau en la necesitat que tenen aquests de desenvolupar-se dins de certa escala, donada la seua heterogeneïtat, ja que aquesta gaudeix d'economies d'aglomeració. D'aquesta manera, s'evidencia la relació dels SCC amb la resta de l'economia i aquests lligams cada vegada son més potents. A més, també es posa el focus en el fet que les polítiques públiques cada vegada més s'enfoquen en les possibilitats que te la cultura com a catalitzadors com a processos de desenvolupament territorial. 

Pel que fa al territori valencià, estem al darrere dels territoris tractors, que són Madrid i Barcelona, però es troba en un avantatge en l’àmbit del disseny, tal com queda referenciat en nombraments recents com han sigut València Capital Mundial del Disseny, l'any 2022 o enguany amb la inclusió de la ciutat de València com a Ciutat Creativa de l'UNESCO en l'àmbit del disseny.

En referència a l'anteriorment comentada relació de la cultura amb altres sectors, cal destacar la connexió de la cultura amb el benestar, més concretament amb la salud, la qual te efectes multiplicadors en la societat, fins i tot alguns estudis han evidenciat la quantitat econòmica que es podrien estalviar en polítiques públiques de l'àmbit de la salud física i mental si d'incrementaren les polítiques orientades a les arts visuals. Tal com demostren els resultat oferits pel proyecte MESOC, l'impacte d'incrementar el nombre de persones ocupades al SCC al territori valencià es traduiria en un aument en l'increment de la productivitat, de la renta per càpita o l'ocupació.

Per visualitzar el programa complet, es pot accedir a través dels següent enllaç.

En su entrevista, Pau Rausell ofrece un análisis profundo sobre el estado y la importancia de la cultura y el arte en la actualidad, desde una óptica centrada en el ámbito económico y fiscal. En este marco, se destaca que la cultura en España está experimentando una recuperación gradual, señalando una tendencia positiva de los Sectores Culturales y Creativos después de superar dos crisis: la desencadenada por el Covid-19 y la crisis económica del 2008. Esta recuperación progresiva está permitiendo que estos sectores devuelvan a los niveles observados el 2008.

Uno de los aspectos a destacar de los SCC recae en la necesitat que tienen estos de desarrollarse dentro de cierta escala, dada su heterogeneidad, puesto que esta disfruta de economías de aglomeración. De este modo, se evidencia la relación de los SCC con el resto de la economía y estos vínculos cada vez su más potentes. Además, también se pone el foco en el hecho que las políticas públicas cada vez más se enfocan en las posibilidades que té la cultura como catalizadores como procesos de desarrollo territorial. 

En cuanto al territorio valenciano, estamos detrás de los territorios tractores, que son Madrid y Barcelona, pero se encuentra en una ventaja en el ámbito del diseño, tal como queda referenciado en nombraments recientes como han sido València Capital Mundial del Diseño, en 2022 o este año con la inclusión de la ciudad de València como Ciudad Creativa de la UNESCO en el ámbito del diseño.

En referencia a la anteriormente comentada relación de la cultura con otros sectores, hay que destacar la conexión de la cultura con el bienestar, más concretamente con la salud, la cual te efectos multiplicadores en la sociedad, incluso algunos estudios han evidenciado la cantidad económica que se podrían ahorrar en políticas públicas del ámbito de la salud física y mental si de incrementaron las políticas orientadas a las artes visuales. Tal como demuestran los resultado ofrecidos por el proyecte MESOC, el impacto de incrementar el número de personas ocupadas al SCC en el territorio valenciano se traduciría en un aument en el incremento de la productividad, de la lava per cápita o la ocupación.

Para visualizar el programa completo, se puede acceder a través de los siguiente enlace.