University of Valencia logo Logo Chair of Transformation of the Economic Model. Circular Economy in the Water Sector Logo del portal

Jornada sobre casos d’èxit en la implementació de projectes d’economia circular en el sector de l’aigua

  • November 9th, 2020
Image de la noticia

La Càtedra de Transformació de l’Model Econòmic: Economia Circular de la Universitat de València ha organitzat la jornada en línia Casos d’èxit en la implementació de projectes d’economia circular en el sector de l’aigua. La sessió tindrà lloc el dimarts 17 de novembre de 12 a 14 h (inscripció gratuïta, ací) i se centrarà en les experiències d’èxit dels projectes d’economia circular en el sector de l’aigua. En aquest sentit, s’abordaran la potencialitat de la reutilització com a motor de transformació d’una economia productiva i s’analitzaran els seus quantiosos beneficis per al medi ambient i el benestar de la societat.

Resulta coneguda la creixent escassetat d’un recurs tan bàsic com és l’aigua en àmplies zones de la Comunitat Valenciana. Davant els greus efectes que això suposa sobre el medi ambient i a nostra pròpia economia, convé promoure la reutilització de les aigües residuals tractades com un mitjà segur i viable de augmentar el subministrament d’aigua. D’aquesta manera es redueix la pressió sobre uns recursos hídrics ja sobreexplotats.

Amb aquesta finalitat s’exigeix ​​reconsiderar el nostre enfocament tradicional sobre el consum d’aigua adoptant noves estratègies que possibiliten que aquest recurs vital sigui reutilitzat a l’màxim. Aquest canvi de paradigma suposa avançar cap a un enfocament d’economia circular en què les aigües residuals ja no són vistes com a deixalles, sinó com un recurs valuós en un context de escassetat d’aigua. Una combinació de regulacions, incentius i la
intervenció de tots els actors implicats serà clau per transformar els criteris de gestió dels recursos hídrics.

Resulta evident que la promoció de la reutilització de les aigües residuals tractades hauria de tenir un especial protagonisme en el marc de l’economia circular. A més dels beneficis  ambientals, aquesta nova activitat és generadora de riquesa i ocupació permetent aconseguir una valuosa avantatge competitiu en el nostre àmbit territorial. És per això que la transició cap a una economia més circular en el camp de l’aigua ofereix grans oportunitats per a les empreses i el conjunt de la societat.

Images: