Alumni UVFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

Extensió Universitària

Els membres d'Alumni UV - Amics i Antics Alumnes poden accedir a aquests cursos al mateix preu que els estudiants de la Universitat sempre que en el curs no s'especifique el contrari.

Per accedir al preu especial, els Alumni hauran de demanar un certificat que demostre un any d´antiguitat en el col·lectiudavant d´Extensió Universitària. Aquest certificat s'haurà de demanar enviant un email a alumniuv@uv.es. Durant el procés de matrícula d´un curs s´abonarà la totalitat i després Extensió Universitària retornarà a l´Alumni la quantitat corresponent.

El Servei d´Extensió Universitària és el nexe d´unió entre la societat i la Universitat. Com a tal té el repte de promoure i realitzar activitats de difusió i divulgació dels coneixements, la ciència i la cultura al si de la societat. Dins d´aquest marc, definit en els estatuts de la Universitat de València, el Servei d´Extensió ofereix diferents programes dins dels quals s´engloben els serveis que ofereix.