Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

Curs d’Interpretació amb instruments de Corda XI: Repertori solístic

  • 2 de febrer de 2016
Image de la noticia

3 crèdits de lliure opció (pendents de concessió)
 

Professor: David Fons (viola)

Dates: del 2 de febrer al 17 de maig de 2016

Durada: 30 hores

Nombre d’alumnes: mínim 4 / màxim 8

Lloc: Aula de Música Aulameda, c/ del Pintor Peiró, 2, València

Horari: de 10 a 14 h. CLASSES INDIVIDUALS

  • Febrer 2,16
  • Març   1, 22
  • Abril   12, 26
  • Maig 3,17

Inscripció:

Els alumnes que hi estiguen interessats s’han de preinscriure al curs mitjançant l’enviament a l’oficina del Patronat d’Activitats Musicals de la fitxa de preinscripció i un justificant de l’ingrés pel dret de preinscripció per valor de 60 € fins al 31/01/2016, com a màxim.

En la selecció d’alumnes es valorarà positivament que els sol·licitants siguen membres actius de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València. Si es considera necessari, es pot fer una prova de nivell en data i lloc per determinar; en aquest cas, la selecció es fa per decisió inapel·lable del professor.

Als alumnes no seleccionats, se’ls reintegrarà l’import de la preinscripció.

Requisits:

Els alumnes han d’estar estudiant, com a mínim, els últims cursos dels ensenyaments professionals de música de viola.

- Programa del curs:

Continguts:

- Posició corporal

- Flexibilitat i relaxació

- Producció de so

- Equilibri corporal adequat a l’execució instrumental

- Hàbits d’estudi

- Tècnica de l’instrument

- Coneixements estètics, analítics i històrics com a recurs interpretatiu

- Literatura solista de l’instrument

- Desenvolupament de la memòria

- Concentració, autocontrol i capacitat comunicativa

Objectius:

- Aconseguir una posició corporal i de l’instrument/arc correcta per a una bona execució instrumental i musical.

- Desenvolupar la flexibilitat i la relaxació.

- Conèixer els factors de la producció sonora per adquirir el millor so possible, i personal, i reflexionar-ho.

- Desenvolupar una correcta sincronització de moviments de tots dos braços, amb la qual cosa es millora la interpretació.

- Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequada per a una correcta execució instrumental.

- Desenvolupar la sensibilitat auditiva en l’afinació.

- Desenvolupar hàbits correctes d’estudi, amb valoració del rendiment en relació amb el temps emprat.

- Desenvolupar suficientment la tècnica de l’instrument.

- Aplicar els coneixements formals, harmònics i històrics per aconseguir una interpretació de qualitat.

- Desenvolupar la memòria mental i muscular.

- Augmentar la capacitat de concentració.

- Afermar-se en l’autocontrol, el domini de la memòria i la capacitat comunicativa.

  Horari: pla de treball

Classes d’interpretació individual: (30 hores)

Els alumnes es dividiran en grups de quatre persones. Cada alumne rebrà una classe individual de 60 minuts de repertori solístic. La resta dels alumnes del grup hi han de ser presents, almenys fins a complir el mínim d’assistència de 30 hores, i escoltar la resta de les classes, ja que la classe s’adreça a tots en conjunt, amb independència de la persona a qui corresponga tocar en cada moment.

Preus de matrícula

- Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu Alumni UV: 560,00 €

- Públic en general:672,00 €