Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

Curs de música antiga de Guadassuar (València) XII

  • 22 d’agost de 2014
Música antiga Guaassuar

3 crèdits de lliure opció

- Professorat: Francisco Rubio, David Antich, José Hernández-Pastor, Ignasi Jordà, Leonardo Luckert i Farran James

- Dates: del 22 d’agost al 7 de setembre

- Sessions

    ·  22, 23 i 24 agost, les seccions de ministrers del renaixement, consort de flautes, cant de cambra i clavicèmbal.

    ·  4, 5, 6 i 7 setembre, les seccions de música de cambra i orquestra barroca.

L’horari general de totes les sessions del curs és de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, que pot ser modificat a criteri del professor.

A més es faran dos concerts audicions dels alumnes:

    ·  El  24 agost, a les 22.30 h, al Centre Cultural de Guadassuar

    ·  El 7 setembre, a les 20 h, a l’Auditori de Guadassuar

- Durada: 30 hores

- Lloc: Guadassuar (València). Les classes de consort de flautes, cant de cambra, clavicèmbal i música de cambra es duran a terme al Centre Cultural-Casa de Pedra, mentre que les de Ministrers del Renaixement i Orquestra Barroca es faran a l’Auditori.

- Requisits: 80% d’assistència

Els requisits formatius per als alumnes actius són el que fixe l’organització en cadascuna de les especialitats.

 

Programa del curs

El curs se centra en el treball en grup, exceptuant clavicèmbal. En cap cas no són classes individuals.

En totes les seccions del curs és imprescindible l’ús d’instruments històrics.

Els únics instruments que facilita l’organització són els clavicèmbals, un orgue positiu i dos sacabutxos, un alt i un tenor, donació de Consolat de Mar. Els

professors de consort de flautes i xeremies i baixons cediran diversos instruments en cas que siguen necessaris.

L’horari general de totes les sessions del curs és de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, que pot ser modificat a criteri del professor.

 

Continguts: el curs es divideix per especialitats en les modalitats següents:

Ministrers del renaixement 22, 23 i 24 d’agost

 

Professor: Francisco Rubio

Inicialment els instruments que poden participar són cornetes, sacabutxos, baixons, serpentons i xeremies, encara que es poden estudiar altres incorporacions.

És imprescindible l’ús d’instruments històrics.

El professor pot fer una selecció de l’alumnat actiu a partir de les sol·licituds rebudes.

Per realitzar aquesta secció, cal un mínim de 6 alumnes.

El termini d’inscripció acaba el 31 de juliol.

Consort de flautes 22, 23 i 24 d’agost

 

Professor: David Antich

Hi poden participar flautes de bec i travesseres, totes històriques (flautes renaixentistes de consort i barroques).

Cada alumne i alumna ha d’aportar l’instrument propi i, a més, el professor cedirà el seu propi consort per a ús del curs.

Les flautes renaixentistes han de ser amb un diapasó la = 440 Hz i les barroques la = 440/415 Hz.

El professor pot fer una selecció de l’alumnat en cas d’excés de matrícules. En aquest cas tenen prioritat els de 5è i 6è de grau mitjà i els de grau superior.

Una part del treball es realitzarà conjuntament amb els alumnes de cant de cambra.

Per realitzar aquesta secció, cal un mínim de 6 alumnes.

El termini d’inscripció acaba el 31 de juliol.

Cant de cambra 22, 23 i 24 d’agost

 

Professor: José Hernández-Pastor

Hi poden participar com a alumnes actius els que tinguen experiència en música vocal de cambra.

És preceptiu indicar la tessitura en la matrícula.

L’alumnat ha de portar les partitures estudiades i preparades.

Es pot participar com a solista de cor (un per part) o com a tutti de cor, segons el criteri del professor.

El fet de ser admès no garanteix participar com a alumne actiu.

El repertori per treballar és el madrigal renaixentista anglès.

Per realitzar aquesta secció, cal un mínim de 10 alumnes.

El termini d’inscripció acaba el 31 de juliol.

Clavicèmbal 22, 23 i 24 d’agost

 

Professor: Ignasi Jordà

No cal cap nivell per ser-hi alumne actiu.

Es treballarà tant repertori com pràctica de baix continu.

Els alumnes que vulguen poden participar de manera gratuïta com a actius en música de cambra i/o orquestra barroca.

Per realitzar aquesta secció, cal un mínim de 6 alumnes. En el seu cas, el màxim d’alumnes serà de 15, admesos per rigorós ordre de matrícula, independentment del nivell.

El termini d’inscripció acaba el 31 de juliol.

Música de cambra 4, 5, 6 i 7 de setembre

 

Professor: Leonardo Luckert

Segons el nombre d’alumnes matriculats o bé es faran dos torns de diferent nivell que es compaginaran amb l’Orquestra Barroca, o bé la professora Farran James impartirà les dues seccions.

S’hi pot assistir com a alumne actiu individualment o amb un grup ja format.

El repertori de música de cambra amb clavicèmbal s’ha de fer amb diapasó la = 415 Hz.

Per realitzar aquesta secció, cal un mínim de 12 alumnes.

El termini d’inscripció acaba el 31 de juliol.

Orquestra barroca 4, 5, 6 i 7 de setembre

 

Professora: Farran James

Segons el nombre d’alumnes matriculats, o bé es faran dos torns de diferent nivell que es compaginaran amb la música de cambra, o bé la professora Farran James impartirà les dues seccions.

En l’orquestra poden participar lliurement tots els instruments de corda fregada i polsada que vulguen, però només els de vent que requerisquen les partitures.

Per realitzar aquesta secció, cal un mínim de 12 alumnes.

El termini d’inscripció acaba el 31 de juliol.

 

Preus de matriculació

Inscripció a càrrec de l’Associació Cultural La dispersione

Contacte: www.ladispersione.com / curs@ladispersione.com/ 689932768

Els estudiants de la Universitat de València tenen un 20% de descompte sobre la taxa de matrícula.