Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

Curs d'interpretació amb instruments de corda IV: Repertori solístic i música de cambra

 • 15 d’octubre de 2012
Image de la noticia

5 crèdits de lliure opció

– Professorat:

-  Enrique Palomares (violí)

-   David Fons (viola)

-  Mariano García (violoncel)

-  Francesc Lluch (contrabaix)

– Dates: del 15 d’octubre d 2012 al 30 de gener de 2013.

– Durada: 50 hores.

– Nombre d’alumnes: mínim 4 / màxim 8 per instrument.

– Requisits:

Els alumnes han d’estar estudiant, com a mínim, els últims cursos dels ensenyaments professionals de música de cadascun dels instruments.

Els alumnes interessats han de realitzar la preinscripció en el curs, per a la qual han d’enviar a l’oficina del Patronat d’Activitats Musicals el seu currículum fins a 3 dies abans del començament del curs, juntament amb la fitxa de preinscripció i un justificant de l’ingrés pel dret de preinscripció per valor de 60€.

Hi ha un procés de selecció dels alumnes, en el qual es valora positivament els sol·licitants que siguen membres actius de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València. Si es consia necessari, es pot fet una prova de nivell en data i lloc encara per determinar. La selecció es fa per decisió inapel·lable del professor.

Si els alumnes no són seleccionats, se’ls reintegrarà l’import de la preinscripció.

– Horari:

Pla de treball:

Classes d’interpretació individual: Els alumnes es dividiran en grups de quatre persones. Cada alumne rebrà vuit classes individuals de 60 minuts de repertori solístic o cambrístic. La resta d’alumnes del grup hi haurà de ser present, almenys, fins a complir el mínim d’assistència de 30 hores, i escoltar la resta de les classes, ja que la classe estarà adreçada a tots en conjunt, amb independència de la persona a qui corresponga tocar en cada moment.

Els alumnes del curs realitzaran un màxim de 5 concerts al llarg del curs 2012-2013 dins de la programació de l’Aula de Música de la Universitat de València.

CLASES INDIVIDUALES:

VIOLÍN

Enrique Palomares

Lugar: Sala de Música del Colegio Mayor Rector Peset, plaza Horno de San Nicolás, 4 de Valencia

Miércoles, de 15 a 20 h

Octubre, 31

Noviembre, 7, 14, 21 y 28

Diciembre, 5, 12 y 19

VIOLA

David Fons

Lugar: Aula de Música Alameda c/Pintor Peiró,  2 de Valencia

Martes, de 10 a 14 h

Octubre, 30

Noviembre, 6, 13, 20 i 27

Diciembre, 4, 11, 18

VIOLONCELO

Mariano García

Lugar: Salón de grados de la Facultad de Farmacia del Campus de Burjasot

Lunes, de 15 a 19 h

Octubre,  29

Noviembre, 5, 12, 19 i 26

Diciembre, 3, 10, 17

CONTRABAJO

Francesc Lluch

Lugar: Sala Charles Darwin de la Facultad de Farmacia del campus de Burjasot

Lunes, de 15 a 19 h

Octubre,  29

Noviembre, 5, 12, 19 y 26

Diciembre, 3, 10, 17

Programa del curs:

Continguts:

 • Postura corporal.
 • Flexibilitat i relaxament.
 • Sincronització de moviments.
 • So de l’instrument.
 • Equilibri corporal adequat a l’execució instrumental.
 • Afinació.
 • Hàbits d’estudi.
 • Llenguatge expressiu de l’instrument.
 • Desenvolupament de la capacitat auditiva com a mitjà d’aprenentatge (autocrítica).
 • Tècnica de l’instrument.
 • Estils musicals.
 • Coneixements estètics, analítics i històrics com a recurs interpretatiu.
 • Literatura solista de l’instrument.
 • Desenvolupament de la memòria.
 • Concentració, autocontrol i capacitat comunicativa.
 • Sensibilitat musical.

Objectius:

 • Aconseguir una postura corporal i de l’instrument-arc correcta per a una bona execució instrumental i musical.
 • Desenvolupar la flexibilitat i la relaxació.
 • Desenvolupar una sincronització correcta de moviments d’ambdós braços i millorar d’aquesta manera la interpretació.
 • Desenvolupar la projecció del so de l’instrument.
 • Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequada per a una correcta execució instrumental.
 • Desenvolupar la sensibilitat auditiva en l’afinació.
 • Desenvolupar hàbits correctes d’estudi i valorar el rendiment amb el temps utilitzat.
 • Adquirir el domini de les possibilitats expressives de l’instrument (dinàmica, vibrat, arc, punt de contacte, pes, velocitat de l’arc...).
 • Desenvolupar la musicalitat i la qualitat sonora contínua.
 • Desenvolupar suficientment la tècnica de l’instrument.
 • Adquirir coneixements de la interpretació dels diferents estils musicals.
 • Aplicar els coneixements formals, harmònics i històrics per aconseguir una interpretació de qualitat.
 • Desenvolupar la memòria mental i muscular.
 • Augmentar la capacitat de concentració.
 • Consolidar l’autocontrol, el domini de la memòria i la capacitat comunicativa.
 • Desenvolupar la capacitat d’autocrítica i de perfeccionament.

Preus de matriculació

Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu

d’Amics i Antics Alumnes de la UVEG: 560,00 €

 Públic en general: 672,00 €