Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

Curs d'interpretació amb intruments de Corda IV: Repertori Solístic

 • 29 d’octubre de 2012
Image de la noticia
Documento sin título

CURS D’INTERPRETACIÓ AMB INSTRUMENTS DE CORDA IV:
REPERTORI SOLÍSTIC
3 crèdits de lliure opció (pendents de concessió)

Professorat:

Dates: del 29 d’octubre de 2012 al 19 de desembre de 2012.
Durada: 32 hores.
Nombre d’alumnes: mínim 4 / màxim 8 per instrument.
Requisits:

Els alumnes han d’estar estudiant, com a mínim, els últims cursos dels ensenyaments professionals de música de cadascun dels instruments.
Els alumnes interessats han de realitzar la preinscripció en el curs, per a la qual han d’enviar a l’oficina del Patronat d’Activitats Musicals el seu currículum fins a 3 dies abans del començament del curs, juntament amb la fitxa de preinscripció i un justificant de l’ingrés pel dret de preinscripció per valor de 60€.
Hi ha un procés de selecció dels alumnes, en el qual es valora positivament els sol·licitants que siguen membres actius de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València. Si es considera necessari, es pot fet una prova de nivell en data i lloc encara per determinar. La selecció es fa per decisió inapel·lable del professor.
Si els alumnes no són seleccionats, se’ls reintegrarà l’import de la preinscripció.
Horari:
Pla de treball:
Classes d’interpretació individual: Els alumnes es dividiran en grups de quatre persones. Cada alumne rebrà vuit classes individuals de 60 minuts de repertori solístic o cambrístic. La resta d’alumnes del grup hi haurà de ser present, almenys, fins a complir el mínim d’assistència de 30 hores, i escoltar la resta de les classes, ja que la classe estarà adreçada a tots en conjunt, amb independència de la persona a qui corresponga tocar en cada moment.
Els alumnes del curs realitzaran un màxim de 5 concerts al llarg del curs 2012-2013 dins de la programació de l’Aula de Música de la Universitat de València.

 

 

 

CLASSES INDIVIDUALS

VIOLÍ
Enrique Palomares

Lloc: Sala de Música del Col·legi Major Rector Peset, plaça Forn de Sant Nicolau, 4 de València

Dimecres, de 15 a 20 h

Octubre  31
Novembre, 7, 14, 21 i 28
Desembre, 5, 12 i 19

VIOLA
David Fons

Lloc: Aula de Música Alameda c/Pintor Peiró,  2 de València

Dimarts, de 10 a 14 h

Octubre, 30
Novembre, 6, 13, 20 i 27
Desembre, 4, 11, 18

VIOLONCEL
Mariano García

Lloc: Saló de graus de la Facultat de Farmàcia del Campus de Burjassot

Dilluns, de 15 a 19 h

Octubre 29
Novembre, 5, 12, 19 i 26
Desembre, 3, 10, 17

CONTRABAIX
Francesc Lluch

Lloc: Sala Charles Darwin de la Facultat de Farmàcia del campus de Burjassot

Dilluns, de 15 a 19 h

Octubre, 29
Novembre, 5, 12, 19 i 26
Desembre, 3, 10, 17

 

Programa del curs:
Continguts:

 1. Postura corporal.
 2. Flexibilitat i relaxament.
 3. Sincronització de moviments.
 4. So de l’instrument.
 5. Equilibri corporal adequat a l’execució instrumental.
 6. Afinació.
 7. Hàbits d’estudi.
 8. Llenguatge expressiu de l’instrument.
 9. Desenvolupament de la capacitat auditiva com a mitjà d’aprenentatge (autocrítica).
 10. Tècnica de l’instrument.
 11. Estils musicals.
 12. Coneixements estètics, analítics i històrics com a recurs interpretatiu.
 13. Literatura solista de l’instrument.
 14. Desenvolupament de la memòria.
 15. Concentració, autocontrol i capacitat comunicativa.
 16. Sensibilitat musical.

Objectius:

 1. Aconseguir una postura corporal i de l’instrument-arc correcta per a una bona execució instrumental i musical.
 2. Desenvolupar la flexibilitat i la relaxació.
 3. Desenvolupar una sincronització correcta de moviments d’ambdós braços i millorar d’aquesta manera la interpretació.
 4. Desenvolupar la projecció del so de l’instrument.
 5. Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequada per a una correcta execució instrumental.
 6. Desenvolupar la sensibilitat auditiva en l’afinació.
 7. Desenvolupar hàbits correctes d’estudi i valorar el rendiment amb el temps utilitzat.
 8. Adquirir el domini de les possibilitats expressives de l’instrument (dinàmica, vibrat, arc, punt de contacte, pes, velocitat de l’arc...).
 1. Desenvolupar la musicalitat i la qualitat sonora contínua.
 2. Desenvolupar suficientment la tècnica de l’instrument.
 3. Adquirir coneixements de la interpretació dels diferents estils musicals.
 4. Aplicar els coneixements formals, harmònics i històrics per aconseguir una interpretació de qualitat.
 5. Desenvolupar la memòria mental i muscular.
 6. Augmentar la capacitat de concentració.
 7. Consolidar l’autocontrol, el domini de la memòria i la capacitat comunicativa.
 8. Desenvolupar la capacitat d’autocrítica i de perfeccionament.

Preus de matriculació

Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu
d’Amics i Antics Alumnes de la UVEG _____________________560,00 €

Públic en general _____________________________________672,00 €

 

Amb la col·laboració de:

 

ENRIQUE PALOMARES. VIOLÍN

Es concertino de la Orquesta de Valencia y profesor del Conservatorio Superior de Música de Aragón.
De 1999 a 2002 fue profesor del Conservatorio Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de Valencia y de 2001 a 2007 profesor del Conservatorio Superior de las Islas Baleares.
Ha sido invitado como concertino por la Orquesta Nacional de España, Orquesta "Pablo Sarasate" de Pamplona, Orquesta Región de Murcia, entre otras.
Ha sido preparador de cuerda de la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales, Joven orquesta Nacional de España, Joven Orquesta Región de Murcia.
Natural de Cullera, se graduó en el C.S.M. "Joaquín Rodrigo" Valencia, posee el Primer Premio del C.S.M. de Ginebra.
Fue alumno de Zachar Bron en la Escuela Superior de Música "Reina Sofía" de Madrid

 

 

 

 

DAVID FONS. VIOLA

David Fons, estudió con V. Ortiz, L.Roig, L. Llacer y J. Levine.  Ha sido reconocido nacional e internacionalmente como ganador de primeros premios en concursos de viola. En la actualidad es miembro del Trío Rebec, colabora con grupos de música de cámara como, Camerata Virtuosi y Ensemble de Cadaqués. Solista de viola, es invitado como viola principal en la Orquesta Sinfónica de Navarra y profesor del Conservatorio Jose Iturbi de Valencia.

 

 

 

MARIANO GARCÍA MUÑOZ. VIOLONCELO

Nació en Benimodo (Valencia) en 1974. Estudió con los profesores Lluís Claret y Asier Polo y finalizó sus estudios de violonchelo y música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de València, con las calificaciones más altas. Ha recibido consejos de M. Rostropòvitx, Ch. Tunell y S. Popov.
Es miembro fundador del Trío Mendelssohn de Valencia, con el que obtuvo el Premio Nacional de Música de Cámara de Juventudes Musicales de España.
Ha interpretado conciertos en las principales ciudades del territorio nacional, con orquestas como la Orquesta de Valencia, la Orquesta de Cámara Joaquín Rodrigo y la Orquesta Sinfónica de Elx, y junto con solistas de relieve internacional como F. Zadra, E. Schiffer, M. Lubotski y M. Desjardins, entre otros. Desde 1993 forma dúo con el pianista Carlos Amat.
Ha grabado para el sello EMI la integral de música para violonchelo solo y violonchelo con piano de Joaquín Rodrigo.
Actualmente es profesor solista de la Orquesta de Valencia.

 

 

 

FRANCISCO LLUCH MURILLO. CONTRABAJO

Inicia sus estudios de música en la Sociedad Musical de Alzira.
En 1985 prosigue sus estudios de contrabajo en Madrid con Rubén Giorgis, Profesor de la Orquesta Sinfónica “Arbós”.
En 1989, becado por la J.O.N.D.E, ingresa en la “Hochschule für Musik und Darstellende Kunst” de Viena, donde perfecciona sus estudios bajo la dirección del Maestro Ludwig Streicher.
Ha participado en numerosos Cursos Nacionales e Internacionales de su especialidad, trabajando con los Profesores Ferrán Sala, Josef Niederhammer, Ludwig Streicher, Dianne Ganette, Harke Wiersma, Wolfang Güntler, Duncan McTier, Slavomir Grenda, Gary Karr.
Fue miembro de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE)  bajo la dirección de Edmon Colomer, desde 1987 a 1992.
En 1991, becado por la Universidad de Yale, se traslada a Estados Unidos para ampliar sus estudios de Contrabajo con Dianne Ganette, Música de Cámara y Orquesta.
Ha participado en diferentes programaciones con la Orquesta Sinfónica de Madrid “Arbós”, Orquesta de la Radio Televisión Española, Orquesta Nacional de España, Orquesta de Valencia.Orquesta de la Hochschule für Musik de Viena, Orquesta de la Universidad de Yale (EE.UU), Orquesta de Cadaques, Orquesta de cámara “Joaquin Rodrigo”,Grup Instrumentale, Camerata Virtuosi, Orquesta Sinfonica de Castello
Ha sido Profesor titular de las Orquestas Sinfónica de Galicia, Sinfónica de Bilbao y Orquesta de Valencia.
En la actualidad ocupa la plaza de profesor de Contrabajo en el Conservatorio “José Iturbi” de Valencia.
Desde el curso 2002 es Profesor asociado en el Conservatorio Superior de Música de Palma de Mallorca.

ENRIQUE PALOMARES. VIOLÍ

És concertino de l'Orquestra de València i professor del Conservatori Superior de Música d'Aragó.
Del 1999 al 2002 va ser professor del Conservatori Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de València i del 2001 al 2007 professor del Conservatori Superior de les Illes Balears.
Ha estat convidat com a concertino per l'Orquestra Nacional d'Espanya, l’Orquestra "Pablo Sarasate" de Pamplona i l’Orquestra Regió de Múrcia, entre d’altres.
Ha estat preparador de corda de l'Orquestra Mundial de Joventuts Musicals, la Jove Orquestra Nacional d'Espanya i la Jove Orquestra de la Regió de Múrcia.
Natural de Cullera, es va graduar al CSM "Joaquín Rodrigo" de València, posseeix el primer premi del CSM de Ginebra.
Va ser alumne de Zachar Bron a l'Escola Superior de Música "Reina Sofía" de Madrid.

 

 

 

DAVID FONS. VIOLA
David Fons va estudiar amb V. Ortiz, L. Roig, L. Llácer i J. Levine. Ha estat reconegut nacionalment i internacionalment com a guanyador de primers premis en concursos de viola. En l’actualitat és membre del Trio Rebec i col·labora amb grups de música de cambra, com ara Camerata Virtuosi i Ensemble de Cadaqués. Solista de viola, és convidat com a viola principal a l’Orquestra Simfònica de Navarra i com a professor del Conservatori José Iturbi de València.

 

 

 

MARIANO GARCÍA MUÑOZ. VIOLONCEL
Va nàixer a Benimodo (València) el 1974. Va estudiar amb els professors Lluís Claret i Asier Polo. Va acabar els estudis de violoncel i música de cambra al Conservatori Superior de Música de València, amb les qualificacions més altes. Ha rebut consells de M. Rostropòvitx, Ch. Tunell i S. Popov.
És membre fundador del Trio Mendelssohn de València, amb el qual va obtenir el Premi Nacional de Música de Cambra de Joventuts Musicals d’Espanya.
Ha interpretat concerts a les principals ciutats del territori nacional, amb orquestres com l’Orquestra de València, l’Orquestra de Cambra Joaquín Rodrigo i l’Orquestra Simfònica d’Elx, i al costat de solistes de relleu internacional com F. Zadra, E. Schiffer, M. Lubotski i M. Desjardins, entre altres. Des del 1993 forma duo amb el pianista Carlos Amat.
Ha enregistrat per al segell EMI la integral de música per a violoncel sol i violoncel amb piano de Joaquín Rodrigo.
Actualment és professor solista de l’Orquestra de València.

 

 

FRANCISCO LLUCH MURILLO. CONTRABAIX
Inicia els estudis de música a la Sociedad Musical d’Alzira.
El 1985 prossegueix estudis de contrabaix a Madrid amb Rubén Giorgis, professor de l’Orquestra Simfònica “Arbós”.
El 1989, becat per la JONDE, ingressa en la “Hochschule für Musik und Darstellende Kunst” de Viena, on perfecciona els estudis sota la direcció del mestre Ludwig Streicher.
Ha participat en nombrosos cursos nacionals i internacionals de la seua especialitat, i ha treballat amb els professors Ferran Sala, Josef Niederhammer, Ludwig Streicher, Dianne Ganette, Harke Wiersma, Wolfang Güntler, Duncan McTier, Slavomir Grenda i Gary Karr.
Va ser membre de la Jove Orquestra Nacional de España (JONDE)  sota la direcció d’Edmon Colomer, del 1987 al 1992.
El 1991, becat per la Universitat de Yale, es trasllada als Estats Units per ampliar els estudis de contrabaix, amb Dianne Ganette, de música de cambra i d’orquestra.
Ha participat en diferents programacions amb l’Orquestra Simfònica de Madrid “Arbós”, l’Orquestra de la Ràdio Televisió Espanyola, l’Orquestra Nacional d’Espanya, l’Orquestra de València, l’Orquestra de la Hochschule für Musik de Viena, l’Orquestra de la Universitat de Yale (EUA), l’Orquestra de Cadaqués, l’Orquestra de Cambra “Joaquin Rodrigo”, el Grupo Instrumentale, la Camerata Virtuosi o l’Orquestra Simfònica de Castelló.
Ha estat professor titular de les orquestres Simfònica de Galicia, Simfònica de Bilbao i de València.
En l’actualitat ocupa plaça de professor de contrabaix al Conservatori “José Iturbi” de València.
Des del curs 2002 és professor associat al Conservatori Superior de Música de Palma de Mallorca