Fundació GeneralUniversitat de ValènciaVoluntariat Cultural Logo del portal

Reconeixement acadèmic

L’acord del Consell de Govern de 23 de juliol de 2019 (ACGUV 161/2019) -renovat en els mateixos termes en 2020, aprova el reconeixement d’aquesta formació com a crèdit ECTS per als estudiants de grau:

Un crèdit ECTS per l’assistència a les sessions de formació.
Un crèdit ECTS més per participar en algun dels programes d'actuació de voluntariat cultural previstos:

  • UV a prop: presentació del patrimoni cultural universitari des d'un enfocament basat en Drets Humans i Agenda 2030.
  • CulturOpen: conduint visites a exposicions temàtiques de la UV.
  • Connexions: comunicació, a través de xarxes socials de cada participant, de la dimensió cultural i patrimonial de la UV. 

Cada programa preveu un mínim de dedicació per a obtenir el crèdit ECTS. Se poden combinar programes. [En aquests moments les visites guiades de grups a La Nau i Palau Cerveró, i a les exposicions, estan inhabilitades com a precaució front al COVID].

La falta d’assistència a la formació (en línia) haurà de ser degudament justificada documentalment i no podrà ser superior al 20% de la durada de la formació.

Els certificats digitals s’enviaran per correu electrònic a l’adreça que s'haja fet constar a la base de dades de Voluntariat Cultural i a SeDI durant la inscripció als cursos. 

La incorporació dels crèdits a l’expedient, tal com preveu la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, exigeix l’abonament del 25% del preu de la matrícula corresponent als crèdits de la titulació que s’està cursant.

Aquesta incorporació serà efectiva quan el participant es matricule de tot el que li quede per finalitzar la titulació. En aquest moment, si s’han acumulat certificats que sumen un valor en crèdits igual al valor d’una assignatura optativa, l’estudiant podrà no matricular-se d’una optativa i incorporar en el seu lloc els crèdits per participació que haja obtingut al llarg dels estudis de la titulació.