Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

El II Pla d’Igualtat de la Fundació General UV recull 86 accions en 10 àrees a executar fins a 2026

  • Fundació General UV
  • 17 de maig de 2023
Exposició 'Dones i resistència' que es va exhibir a La Nau entre 2021 i 2022, i que itinerà a Ontinyent i Gandia.
Exposició 'Dones i resistència' que es va exhibir a La Nau entre 2021 i 2022, i que itinerà a Ontinyent i Gandia.

El II Pla d’Igualtat de la Fundació General de la Universitat de València recull 86 accions a desenvolupar entre 10 àrees d’actuació en un període de vigència fins al 2026. Així, i després de la revisió del primer Pla, aprovat el 2018, s’ha considerat necessari incrementar les àrees de 8 a 10 per tal de garantir la igualtat real i efectiva de tracte i oportunitats entre dones i homes dins de la institució.

El II Pla ha sigut revisat amb el suport d’un Comité d’Igualtat constituït ‘ex professo’ sota el principi de paritat i que formen quatre persones en representació dels treballadors i les treballadores, i de l’empresa.

El principi d’igualtat forma part dels valors de la Fundació General de la Universitat de València, el propòsit de la qual és el desenvolupament d’una organització lliure de desigualtats causades per les diferències de gènere lluitant contra la discriminació en totes les seues manifestacions i afavorint la igualtat efectiva entre dones i homes.

El II Pla d’Igualtat de la Fundació General de la Universitat de València manté, com en el primer, la seua concepció d’acord amb l’article 3 de la Llei Orgànica 3/2007, que avala el principi d’igualtat de tracte entre dones i homes, i de l’absència de tota discriminació directa o indirecta per raó de sexe; a més d’altres textos legals nacionals, europeus i autonòmics.

La seua elaboració té lloc a partir de l’adaptació del I Pla a la nova normativa legal, la qual permet a la Fundació continuar treballant pel foment de la igualtat i mantindre el seu compromís amb l’establiment i el desenvolupament de polítiques que integren la igualtat real i efectiva entre homes i dones dins dels seus àmbits d’actuació.

Les mesures contemplades per aquest II Pla es concreten a través de 86 accions a desenvolupar entre les següents 10 àrees d’actuació: (1) accés a l’ocupació i selecció de personal, amb l’objectiu de garantir la igualtat efectiva entre dones i homes en l’accés a un lloc de treball dins de la Fundació; (2) promoció del personal, per a assegurar la igualtat i la no discriminació en la promoció interna; (3) classificació professional, que garantisca un sistema equitatiu i no discriminatori en funció del gènere; (4) retribució, que permeta aplicar un sistema així mateix equitatiu i de no discriminació; (5) formació, que evite diferències de gènere en l’accés a la formació, i que permeta sensibilitzar i formar al personal en matèria d’igualtat; (6) conciliació laboral, personal i familiar, que afavorisca l’ordenació del temps de treball per a fer compatible la vida personal, familiar i laboral; (7) salut laboral, que garantisca un ambient de treball adequat on treballadores i treballadors desenvolupen la seua activitat professional amb dignitat i respecte, així com la cura i la millora de les condicions de salut; (8) prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, que assegure les persones treballadores un entorn lliure de tota mena de situacions d’intimidació; (9) comunicació i llenguatge no sexista, que garantisca l’accés intern i extern al Pla d’Igualtat de la Fundació, així com l’ús de llenguatge inclusiu en totes les comunicacions, escrites i verbals, que emanen de l’organització; i (10) violència de gènere, que pretén difondre, aplicar i millorar els drets legalment establits per a dones víctimes de violència de gènere amb la finalitat de contribuir a la seua protecció.

Llista d'enllaços: