University of Valencia logo Logo Chair for Linguistic Rights Logo del portal

Convocatòria de premis Càtedra de Drets Lingüístics i Carme Miquel 2023

  • July 18th, 2023
Premis

Es convoca la cinquena edició dels premis Càtedra de Drets Lingüístics i Carme Miquel 2023 a l’estudi dels drets lingüístics, i la seua garantia i materialització real en els treballs de final de grau, treballs de final de màster i tesis doctorals.

Per a poder participar, els treballs i les tesis han de centrar l'atenció en els fonaments teòrics, les estratègies o mesures per a la materialització i la garantia real dels drets lingüístics des de les temàtiques següents: drets humans lingüístics, igualtat lingüística, multilingüisme, polítiques públiques lingüístiques, sociolingüística, minories lingüístiques, llenguatge jurídic i administratiu, i psicologia del llenguatge. Queden exclosos del concurs els treballs sobre llengües, literatura, lingüística i didàctica general de les llengües i els que es referisquen de manera marginal als fonaments teòrics i a les estratègies per a la materialització i la garantia real dels drets lingüístics.

Premis Carme Miquel

Aquests premis van dirigits als treballs de fi de grau i als treballs de fi de màster aprovats en qualsevol universitat pública espanyola.

Poden participar-hi els i les estudiants de qualsevol titulació oficial de les universitats públiques espanyoles que hagen aprovat un treball de final de grau o de final de màster en qualsevol llengua oficial de les comunitats autònomes de l’estat o en anglès, en el curs 2022-2023, entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 20 d’octubre del 2023

El premi al millor treball fi de màster està dotat amb 1.000 euros, i per al millor treball fi de grau corresponen 500 euros.

Premis Càtedra de Drets Lingüístics

Hi podran participar els estudiants de qualsevol titulació oficial de les universitats públiques espanyoles que hagen aprovat una tesi doctoral amb la menció cum laude en qualsevol llengua oficial de les comunitats autònomes del país o en anglès, en el curs 2022-2023, entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

Les sol·licituds es poden presentar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 20 d’octubre de 2023.

El premi per a la millor tesi doctoral estarà dotat amb 3.000 euros.

Extracte de la Resolució publicat en el DOGV: