Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) Logo del portal

Objectius del màster

El Màster Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) té com a objectiu la formació d'especialistes en l'evolució històrica i la formació de les identitats en el Mediterrani occidental en l'Edat Moderna.

Per a això, proporciona:

Un ampli coneixement del període i la capacitat per a aprofundir en el seu estudi i investigació.
Un marc d'anàlisi que integra diverses perspectives i enfocaments historiogràfics i metodològics.
Les habilitats i els recursos necessaris per al treball amb les fonts històriques.
Mitjançant la formació especialitzada que ofereix el Màster, els estudiants seran capaços d'explicar les claus de l'evolució del Mediterrani en un període decisiu per a la configuració de la cultura occidental, el desenvolupament de les formacions polítiques i les identitats, així com la creixent interconnexió humana i econòmica entre les ribes del Mediterrani. Tot això permet entendre les realitats del món present.