Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) Logo del portal

És el document que acredita de forma oficial actes, situacions i fets que serveixen per a produir determinats efectes en un procediment administratiu o en una relació jurídica privada.

Procediment

L'estudiant o l'estudianta haurà de dirigir-se a la secretaria del centre on s'imparteix la titulació de la qual se sol·licita la certificació.