oficina de projectes europeus de recerca

 

7PM - Documentació

archivado

Veure esquema dels documents de referència del 7PM (pdf)

 

7è Programa Marc de la UE

 

Seventh Framework Program of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013)

en anglès (pdf)  en castellà (pdf)

Principis ètics

en anglès (pdf)  en castellà (pdf)

European Year of Intercultural Dialogue (2008)

en anglès (pdf)  en castellà (pdf)

 

Normes de participació de la UE

 

Rules for the participation of undertakings, research centres and universities in actions under the Seventh Framework Programme and for the dissemination of research results (2007-2013)

en anglès (pdf)  en castellà (pdf)

 

Normes de presentació de propostes

 

Normas para la presentación, evaluación y selección de propuestas y la adjudicación de financiación para acciones indirectas. 28-02-2011. (pdf)

ERC Rules for the submission of proposals and the related evaluation, selection and award procedures for indirect actions under the Ideas Specific Programme of the Seventh Framework Programme (2007 to 2013). (pdf) (aplicable al programa "idees")

 

Programes Específics

 

El setè Programa Marc s'estructura en 4 programes específics.

 

Cooperació

en anglès (pdf)

en castellà (pdf)

Idees

en anglès (pdf)

en castellà (pdf)

Persones

en anglès (pdf)

en castellà (pdf)

Capacitats

en anglès (pdf)

en castellà (pdf)

 

Programes de Treball

 

Cada programa específic té un Programa de treball annual.

 

Programes de Treball 2012 (pàgina web cordis) (en anglès)

Programes de Treball 2012 (pàgina web cordis) (en anglès)

Programes de Treball 2011 (pàgina web cordis) (en anglès)

Programes de Treball 2010 (pàgina web cordis) (en anglès)

Programes de Treball 2009 (pàgina web cordis) (en anglès)

Programes de Treball 2008 (pàgina web cordis) (en anglès)

Programes de Treball 2007 (pàgina web cordis) (en anglès)

 

Documents addicionals del 7PM

 

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html (en anglès)

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_es.html (en castellà)

 

Tota la legislació de la Unió Europea

 

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm (en anglès)

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm (en castellà)

 


[<] Inici

 

EUC-2006-0321-I

Més informació: operuv@uv.es

© Universitat de València - OPER Av. Blasco Ibáñez, 13 - 46010 Valencia (Spain) Tel. +34 96 3983621