oficina de projectes europeus de recerca

 

7PM - Participa-hi

archivado

Setè Programa Marc


 

7PM és l'abreviatura del Setè Programa Marc de Recerca i Desenvolupament Tecnològic.

Es tracta del principal instrument de la Unió Europea per a finançar la recerca a Europa, que durarà des de 2007 a 2013.

La participació en el 7PM pot oferir importants oportunitats de finançament, formar part d'un consorci, compartir experiència i coneixement en projectes ambiciosos.

 

Servei d'Informació Comunitari sobre Recerca i Desenvolupament:

http://cordis.europa.eu/home_es.html

 

Portal del Participant:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal

 


[<] Inici

 

EUC-2006-0321-I

Més informació: operuv@uv.es

© Universitat de València - OPER Av. Blasco Ibáñez, 13 - 46010 Valencia (Spain) Tel. +34 96 3983621