SECCIÓ D'R+D+I INTERNACIONAL

 

Xarxes ERA-NET

archivado

 

  Les ERA-NET són xarxes europees, finançades en part pel Programa Marc, on participen organismes nacionals i regionals que posseeixen programes de finançament de la recerca, i que s'uneixen a escala europea per a coordinar els seus programes. Com a resultat d'aquesta coordinació, les ERA-NET publiquen convocatòries conjuntes transnacionals per a projectes de recerca.

 

 

Esquema ERA-NET

L’objectiu de l’esquema ERA-NET és desenvolupar i reforçar la coordinació de programes de recerca nacionals i regionals mitjançant dues accions específiques:

Accions ERA-NET. Consisteixen en la formació de xarxes europees, compostes pels organismes que financen la recerca (normalment, ministeris o autoritats regionals que dissenyen els programes de finançament) o gestors de programes (com és ara agències de recerca, instituts, fundacions...). Amb aquestes accions, les autoritats nacionals dels diversos països coordinen els programes de recerca a escala europea.

Accions ERA-NET Plus. Aquest és un nou mòdul del Setè Programa Marc, que proporciona finançament europeu addicional per facilitar convocatòries de propostes conjuntes entre programes nacionals de diferents estats membres, en un nombre limitat de casos amb un valor europeu afegit.

Les accions ERA-NET van sorgir sota el sisè Programa Marc, i tenen continuïtat al Setè amb el reforçament de les xarxes ja existents i la creació de noves. L’esquema ERA-NET ha esdevingut una eina d'implantació del 7PM que es fa servir principalment en el Programa de Cooperació però també en algunes parts del Programa de Capacitats.

 

Enllaç a la pàgina d’ERA-NET de la Comissió Europea (Cordis)


Participació espanyola en les ERA-NET

Espanya participa a un bon nombre d’ERA-NET, sobretot per mitjà del Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN), però també a través d’altres organismes nacionals com l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), el Centre d'Estudis i Experimentació d’Obres Públiques (CEDEX) del Ministeri de Foment o el Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI), a banda d’organismes autonòmics com l'Institut Valencià per a la Petita i Mitjana Empresa (IMPIVA) o fundacions, com la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) o la Fundació Innovamar.

 

Enllaç a la llista d'ERA-NET amb participació espanyola al web de NETWATCH

 

Convocatòries de projectes dins les ERA-NET

Les ERA-NET publiquen convocatòries transnacionals per a projectes de recerca col·laboratius a les quals es poden presentar els organismes localitzats als països participants. Cal consultar les característiques de cada convocatòria en els documents publicats per l’ERA-NET i, en el seu cas, per l’organisme espanyol participant.

 

 


[<] Inici

 

EUC-2006-0321-I

Més informació: operuv@uv.es

© Universitat de València - OPER Av. Blasco Ibáñez, 13  - 46010 Valencia (Spain) Tel. +34 96 3983621