oficina de projectes europeus de recerca

 

7PM - Punts de contacte nacionals

archivado

La xarxa de Punts de Contacte Nacionals (PNC) és una estructura establida i finançada pels governs dels estats membres i dels estats associats, amb la finalitat de proporcionar orientació, informació pràctica i assessorament en tots els aspectes de participació en el 7PM. En el cas d'Espanya, aquesta estructura està coordinada pel Ministeri de Ciència i Innovació, a través de la Direcció de Cooperació Internacional i en col·laboració amb el CDTI.

Punts de Contacte Nacionals a l'Estat espanyol

Llistat de Punts de Contacte Nacionals (Oficina Europea del Ministeri)

Punts nacionals de contacte  d'altres països

En el web d'informació Cordis es poden trobar totes les xarxes nacionals de punts de contacte:

http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html (en anglès)

http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_es.html (en castellà)

Xarxes Europees de Punts de Contacte Nacionals

Programa de Cooperació

Health http://www.healthncpnet.eu
KBBE http://www.ncp-bio.net
ICT  http://www.ideal-ist.net/
NMP http://www.nmpteam.com
Energy http://www.c-energyplus.eu
Environment http://www.env-ncp-together.eu
Transport http://www.transport-ncps.net
SSH http://www.net4society.eu/public
Space http://www.fp7-space.eu/home.phtm
Security http://www.seren-project.eu

Programa de Capacitats

Infrastructures http://www.euroris-net.eu

Science in Society http://sisnetwork.eu

Regions of Knowledge http://www.transregncp.eu/index.html

International Cooperation
http://www.ncp-incontact.eu/

Programa de Persones

Marie Curie Fellowship Association http://mcfa.eu/

 

Representants i experts

A més de la xarxa de Punts  de Contacte Nacionals, el Ministeri de Ciència i Innovació coordina una altra estructura de suport formada pels representants espanyols als Comitès de Programa del 7è Programa Marc. Els representants són alts funcionaris que desenvolupen un paper actiu en la preparació dels punts que se tractaran a les reunions (les anomenades “agendes”) i defensen la posició d’Espanya sobre els temes en discussió. Els representants treballen en estreta col·laboració amb els punts de contacte nacionals (de vegades un PNC és també un representant) i els experts nomenats pel Ministeri. Aquests últims són els encarregats d’assessorar als representants durant les reunions i de transmetre'ls els interessos dels investigadors o potencials participants en el Programa Marc.


Els agents del 7è Programa Marc. Tipus i funcions (Oficina Europea del Ministeri)

Llistat oficial de representants i experts en els Comitès de Programa (Oficina Europea del Ministeri)

 


[<] Inici

 

EUC-2006-0321-I

Més informació: operuv@uv.es

© Universitat de València - OPER Av. Blasco Ibáñez, 13 - 46010 Valencia (Spain) Tel. +34 96 3983621