oficina de projectes europeus de recerca

 

7PM - Socis

archivado

Un gran nombre de convocatòries del 7èPM requereixen la formació d'un consorci per a dur a terme el projecte. Tant si es vol trobar un soci per al  consorci, com si es vol oferir la teua candidatura per a d'altres, es poden fer servir diferents fonts d'informació i bases de dades que ajudaran a posar-se en contacte amb investigadors i organismes arreu del món.

 

Per oferir una candidatura com a soci o com a coordinador: anar a la pàgina de formularis de perfils
Per consultar les candidatures ofertes:
anar a la pàgina de candidatures

 

Xarxes i bases de dades

Els punts de contacte nacionals poden ser una valuosa font d'informació a l'hora de trobar socis per al teu projecte.

La Unió Europea, mitjançant el web d'informació Cordis, posa a l'abast dels investigadors una base de dades de cerca de socis per a projectes del 7PM.

 

http://cordis.europa.eu/partners

 

A continuació relacionem algunes de les Xarxes Europees de Punts de Contacte Nacionals que ofereixen bases de dades de cerca de socis:

Idea-list és una xarxa global de cerca de socis en el tema "Tecnologies de la informació i de la comunicació" del programa de Cooperació del 7PM. Finançada en part per la Unió Europea, la xarxa Idea-list aglutina en l'actualitat a 49 països.

Respecte al tema "Ciències Socioeconòmiques i Humanitats", la xarxa europea de punts de contacte nacionals "Net4Society" ofereix una base de dades de cerca de socis on es poden consultar les candidatures ofertades i publicar de noves. El mateix servei ofereix la xarxa Fit for Health per al tema "Salut".

Pel que fa al tema "Seguretat", el projecte Seren reuneix els punts nacionals de contacte en una xarxa que ofereix, entre d'altres, un motor de cerca de socis.


[<] Inici

 

EUC-2006-0321-I

Més informació: operuv@uv.es

© Universitat de València - OPER Av. Blasco Ibáñez, 13 - 46010 Valencia (Spain) Tel. +34 96 3983621