oficina de projectes europeus de recerca

 

Ponències

archivado

 

link

 

 

pdf

 

pdf

Jornada Marie Curie a Horizon 2020 i última convocatòria del FP7: IEF, IIF, IOF i CIG (UPC)

Guia ràpida per a la sol·licitud d'una acció Marie Curie Fellowship IEF, IIF, IOF Convocatòria 2013 (Servei espanyol de NCP PEOPLE)

Jornada Horitzó 2020: Accions Marie Sklodowska-Curie i darreres convocatòries al 7PM (OPER-UV)

 

link

 

 

link

 

link

Ajudes a la mobilitat del personal investigador: Accions Marie Curie (Nicolás OJeda, Oficina Europea del MINECO)

EIT Conference 2013 (European Institute of Innovation & Technology)

Jornada Programa LIFE+ (REDIT)

 

link

 

zip rar zip rar

El futur de la recerca a Europa: Horitzó 2020. (Oficina del Parlament Europeu a Barcelona)

Photonics PPP Info Day (CDTI)

Horitzó 2020: Jornada de preparació de projectes europeus (OPER-UV, INCLIVA)

 

link

 

link link

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. 1st Conference of Partners: Delivering results for Europe. November 2012. (EC)

VIII Conferència del Setè Programa Marc de la UE a Espanya. Un pont al nou programa marc: Horitzó 2020 (CDTI)

Research and Innovation
Participant Portal:
Submission of proposals
(EC)

 

MCA ITN

 

link link

Programa People Taller ITN 2013 (Oficina Europea del MINECO)

El Setè Programa Marc europeu. Com tenir èxit a les convocatòries 2013. (MINECO)

Jornades ICT 2013 7PM (CDTI)

 

link

 

 

link

 

link

Vídeos amb les intervencions de COST a l'ESOF 2012 (COST Office)

Jornada nacional del programa IDEES: Principals Novetats del Programa de Treball 2013 (Oficina Europea del MINECO)

ICT en el Programa de Trabajo 2013. El programa FET del 7º Programa Marco (CDTI)

 

zip rar

 

 

zip rar

 

link

Oportunitats finançament europeu de l'R+D en nanotecnologies, materials i producció (OPIDI-CV)

Oportunitats finançament europeu de l'R+D: recerca en benefici de les pimes (OPIDI-CV)

Vídeo: Writing Effective Proposals for FP7 (UOC)

 

link

 

 

link

 

 

zip rar

 

Jornada Transport 2013 7PM(CDTI)

Jornada Seguretat 2013 7PM (CDTI)

Oportunitats de finançament europeu de l'R+D en Salut (OPIDI-CV)

 

zip rar

 

 

zip rar

 

link

Oportunitats de finançament europeu de l'R+D en Energia (OPIDI-CV)

Oportunitats de finançament europeu de l'R+D en Transport (OPIDI-CV)

Official International FP7-Space Information Day (EC)

 

zip rar

 

 

link

 

zip rar

Oportunitats de finançament europeu de l'R+D en Medi ambient (OPIDI-CV)

Vídeo i presentacions de la jornada sobre beques Marie Curie (UOC)

Jornada convocatòries 2013 de Medi ambient 7PM (CDTI)

 

link

 

 

zip rar

 

link

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (CDTI)

Future Internet FI-WARE 1st Open Call (CDTI)

FP7 Security Research Coordinator's day (EC)

 

link

 

 

link

 

 

link

 

FET PROACTIVE Infoday 7PM ICT Call 9 (EC)

CIP Workshop: Funding opportunities in ICT for Health, Ageing Well & Inclusion (EC)

Clean Sky Infoday (CDTI)

 

 

 

 

link

 

 

 

Jornada presentació tercera convocatòria de SUDOE (EC)

FP7 Participants' Guarantee Fund (EC)

FP7 Amendments to the Grant Agreement (EC)

FP7 Project Reports and Reviews (EC)

 

 

 

FP7 Certification Modalities (EC)

FP7 Communicating your research results (EC)

Intellectual Property Rights in FP7 (EC)

 

 

 

FP7 New Ways of Interacting (EC)

FP7 Payments (EC)

Simplifying the implementation of FP7 (EC)

 

link

 

link

 

link

Ethical Issues in Security Research (REA, EC)

Estratègies de participació en IDEES (MICINN)

Jornada informativa ERC- Advanced Grant i Synergy Grant 2012 (MICINN)

 

link

 

link

 

link

International Cooperation Projects in Support to Research and Innovation (EC)

Towards a Research and Innovation Union: Main Challenges (EC/CSIC)

Brokerage Event FP7 Transport NCP Network (ETNA)

 

pdf

 

link

 

link

SSH Experiences with FP7: A Commentary (NET4SOCIETY)

Guía paso a paso para solicitar una Marie Curie Fellowship. Versión 2011 (OEMICINN)

Conference on the Common Strategic Framework for EU research and innovation funding (EC)

 

 

 

link

7PM Jornada Reptes Socials (EC)

7PM Cooperació Internacional (programa Capacitats) (OEMICINN)

Innovative Medicines Initiative: 3rd Call of Proposals (IMI)

La evaluación de propuestas en el 7PM (Carlos Martínez Riera)

 

R2S

COST, Una herramienta para la investigación en red (Red OTRI)

La evaluación de propuestas en el 7PM (MICINN)

The European RTD Framework Programmes: from Economic Recovery to Sustainability (EC) Energy-Efficient Buildings, Factories of the Future, Green Cars, Future Internet.

 


[<] Inici

 

EUC-2006-0321-I

Més informació:operuv@uv.es

© Universitat de València - OPER Av. Blasco Ibáñez, 13 - 46010 Valencia (Spain) Tel. +34 96 3983621