University of Valencia logo Logo Department of Philosophy Logo del portal

 

ÍNDEX

1. Full del Departament

2. Llicències i permisos

3.  Justificants d'assistència d'estudiants

4. Logos del Departament

5. Autorització per a estades al Departament de personal no viculat a la UV

6. Reserva de seminaris del departament

 

1.

Full amb la capçalera del Departament

2.

Llicències i permisos del PDI i del PAS de fins a un mes 

-La sol.licitud cal fer-la per Registre Electrònic utilitzant la sol.licitud general del registre mateix i enviar-la al departament. A l'espai de "Fets i raons" exposeu el tipus de permís, les dates, el lloc i la informació addicional si és llicència d'estudis i que la docència i la tutoria queden ben ateses per un company, i a l'espai de "sol·licitud" la petició de què es tracta.  

Llicències i permisos del PDI de més d'un mes

-En aquest cas, el procés és el mateix però la UG afegirà el document corresponent després de la seua aprovació pel Consell de Departament.

Enllaç a Llicències i permisos PAS (assumptes propis) 

3.

Justificant assistència a tutories, classes, atenció d'alumnes, exàmens... 

4.

Logos del departament de Filosofia per a cartells, tríptics, documents... 

5.

AUTORITZACIÓ D'ESTADES AL DEPARTAMENT PER A INVESTIGADORS NO VINCULATS A LA UV 

6.

Per a reservar seminaris del departament cal que el professor interessat comprove la disponibilitat dels seminaris en aquest enllaç al qual accedireu amb usuari i contrasenya de la UV. 

Una vegada fet açò cal comunicar per correu electrònic amb 72h d'antelació la reserva als membres de la UG José Luis (en primera instància) i Amparo Guerrero <josep,gueloam>, que actualitzaran el llistat per a què quede constància de la reserva. 

Normativa d'ús d'espais del departament

 

Pàgina web actualizada el 25-09-2023.

*********************