Ruigeu Logo del portal

Studies, research and reports

En aquest informe es realitza una anàlisi sobre el biaix de gènere en la carrera professional i acadèmica dels diferents col·lectius de les comunitats universitàries de la Xarxa Vives (alumnat, PAS i PDI).

The volum results from contributions from the 9th Meeting of Gender Equality Unities of Spanish universities held in the Autonomous University of Madrid (UAM) on 12 and 13 May 2016.