• Degree Programmes Offered

Knowledge branch: Social and legal science

Taught at: Faculty of Law

Undergraduate degree website: www.uv.es/graus/politiques

Credits: 240

Basic training: 60

Compulsory: 138

Elective: 22.5

Work Placement/Internship: 13.5

Final Project: 6

Degree code: 1335

Classes: face-to-face

Years: 4

Places available for new students
[2023-2024 academic year]:
75

Price per credit
[2023-2024 academic year]:
12,79 €

Regulated professions for which the degree certificate qualifies: No procedeix

Languages used in class: ------

Minimum number of enrolment credits per student: 30 ECTS estudiants temps parcial/ 60 ECTS estudiants temps complet

Degree Academic Committee President (CAT): Francisco Javier Palao Gil/ Rafael Marimón Durá/ Pilar Hernando Serra

Degree Coordinator: -

Work Placement/Internship Coordinator: Ana Isabel Lois Caballé

International Coordinator: Clara Portela Sais

Academic, scientific or professional interest:

El grau en Ciències Polítiques i de l’Administació Pública proporciona una formació pluridisciplinària que combina coneixements teòrics i instruments pràctics de diferents camps d’estudi com ara la ciència política, el dret, la història, l’economia, la sociologia, etc. A partir d’aquesta base, el grau ofereix recursos per analitzar els fenòmens polítics i l’organització de les administracions públiques. Alhora, aquesta capacitat d’anàlisi ha d’afavorir el desenvolupament d’estratègies d’actuació en aquest àmbit, sempre des d’una posició professional i ètica sòlida.

Worth Noting:

Hi ha la possibilitat d'obtenir els dobles graus en: Ciències Polítiques i de l'Administració i Dret, i Sociologia i Ciències Polítiques i de l'Administració. Per als que prefereixen estudiar a temps parcial, es proposa una seqüenciació en 12 quadrimestres amb una mitjana de 40 crèdits per curs i un total de 6 anys per a l'obtenció del grau.