El Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) és una iniciativa orientada a estrènyer els vincles entre el potencial científic universitari i el sistema productiu, generant coneixement, fomentant els processos d'innovació, impulsant la creació d'empreses de base cientificotècnica i contribuint, així, al desenvolupament econòmic i social del nostre entorn.

En un ambient acadèmic, al costat de diferents centres de recerca de la UV i del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), el PCUV proporciona espais i presta serveis a empreses derivades de la recerca universitària –spin-off– i a companyies externes o departaments d'R+D empresarials amb continguts afins a la naturalesa d'aquest organisme per a la innovació, la missió del qual és generar ocupació, riquesa i benestar mitjançant la rendibilització social del coneixement.

El PCUV disposa d'un àrea científica on se situen, entre altres, diversos instituts de recerca propis de la UV, i d'un àrea empresarial que actualment allotja més de setanta empreses joves o ja consolidades, principalment dels sectors de la biotecnologia i de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).