Logo de la Universitat de València Logo Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM) Logo del portal

Serveis Tarifes aplicables als usuaris interns (euros/unitat)
Rata no consanguínea 250 gr 8,16
Rata no consanguínea 50-70 gr 5,57
Ratolí no consanguíneo 1,94
Rata manteniment mes 2,44
Ratolí manteniment mes 0,91
Ratolí gàbia individual manteniment mes 2,74
Rata gàbia individual manteniment mes 7,32
Conill manteniment mes 10,37
Hàmster manteniment mes 2,44
Porc manteniment mes 50,00
Ratolí miniaislador manteniment mes 8,23
Pinso rata-ratolí manteniment kg 2,90
Pinso manteniment conill kg 1,8
Borumballa sac 24,41
Quiròfan (personal conveni i extern) euros/hora 73,09
Assistència quiròfan euros/hora/tècnic 19,73
Altres animals, medicaments... i materials adquirits en cases comercials Cost

Aquests preus s’incrementaran en el 25% per als usuaris externs.