UVemprénUniversitat de València Logo del portal

II Edició del Programa de formació, intraprenedoria i talent en les Administracions Públiques (UVemprén Valor Públic)

 

Amb 74 ajudes de 250 € cadascuna dirigides als i les estudiants que cursen estudis oficials de grau i màster en la Universitat València que vulguen formar-se en innovació pública realitzant pràctiques externes en ajuntaments, mancomunitats i en la Diputació de la província de València.

A tot l'estudiantat que complete aquest programa se li podrà reconèixer en el seu expedient acadèmic, prèvia sol·licitud en el seu Centre, fins a 2 crèdits ECTS per activitats de participació universitària. Així mateix, rebran un certificat acreditatiu de la formació rebuda. A més, els tres estudiants que presenten els millors Diaris d'Innovació seran premiats cadascun d'ells amb una tablet.
 

CONVOCATÒRIA 

SOL·LICITUDS

url Termini de presentació: des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV fins al 18/01/2022

REQUISITS

Les persones sol·licitants, per a resultar admeses en aquesta convocatòria, hauran de complir amb els requisits específics per a realitzar pràctiques externes de la titulació en la qual es troben matriculades.

DOCUMENTACIÓ

PROCEDIMIENT

a) PRÀCTICA EXTRACURRICULAR

Si estàs interessat/a a formar-te en innovació pública local realitzant una pràctica extracurricular, has de realitzar els següents passos:

 1.  Consulta l'oferta de pràctiques extracurriculars que arreplega les pràctiques extracurriculars oferides per les entitats públiques d'acollida participants, juntament amb el repte d'innovació pública local que porta associat cada plaça, l'específica titulació que has de estar cursant per a sol·licitar la pràctica i una breu descripció de les activitats que desenvoluparàs en l'administració triada.

 2. Emplena la teua sol·licitud de participació en aquest programa amb la proposta de millora per al repte d'innovació pública local que té vinculat la teua plaça.

 3. Envia -la per ENTREU amb una instància general dirigida a la Unitat d'Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit específic UVemprén Valor Públic. Podràs sol·licitar un màxim de 3 places de destinació emplenant per cadascuna d'elles una sol·licitud i referint en elles la preferència entre aquestes.


   

 4. Una vegada haja sigut resolta la convocatòria, hauràs de formalitzar un acord de pràctiques segons el procediment habilitat per la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València - ADEIT.

b) PRÀCTICA CURRICULAR

Si mitjançant el sistema ordinari de subhasta de la teua titulació, se t'adjudica una pràctica curricular de les oferides en l'Annex VI, per a poder realitzar-la hauràs de realitzar els següents passos:

 1.  Emplena la teua sol·licitud de participació en aquest programa amb la proposta de millora per al repte d'innovació pública local que té vinculat la teua plaça.

 2. Envia -la per ENTREU amb una instància general dirigida a la Unitat d'Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit específic UVemprén Valor Públic.

 3. Una vegada haja sigut resolta la convocatòria, hauràs de formalitzar un acord de pràctiques segons el procediment habilitat per la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València - ADEIT

OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

L'estudiantat, una vegada se’ls haja notificat els resultats de la resolució, han de:

 • Assistir mínim, al 85% de la formació, que té una durada de 10 hores i que es farà en línia preferentment al començament del període de pràctiques (annex III).
 • Formalitzar la pràctica segons el procediment establert per la Fundació ADEIT.
 • Realitzar les pràctiques en el període comprès entre l'1 de febrer i el 30 de juny de 2022 i obtenir-ne una valoració positiva de la persona supervisora en l'organització d'acolliment.
 • Presentar el diari d'innovació una vegada finalitzada la pràctica, que ha de contenir l'evolució de la seua proposta de millora del repte d'innovació pública local (annex IV).
 • Presentar un compte bancari a nom de la persona beneficiària, en el qual s’ingressarà l'import de l'ajuda.