UV GandiaUniversitat de València Logo del portal

Winter School Bernhard Wilpert

La fase presencial de la Winter School “Bernhard Wilpert” organitzada pel Màster Erasmus Mundus WOP-P es desenvolupa al Centre de Gandia (CG-UV).

El Màster EM en WOP-P s'imparteix pel consorci de cinc Universitats europees (Barcelona, Bologna, Coïmbra; París-Descartis i València) i amb la col·laboració de dues universitats no europees associades (Universitat de Brasília i Universitat de Guelph) i coordinat per un equip de professors de la Facultat de Psicologia i l'Institut Universitari IDOCAL de la Universitat de València (www.uv.es/idocal), on s'imparteix íntegrament en anglès.

La formació del “Joint Intensive Learning Unit” del Màster EM en WOP-P té tres fases: la primera de treball en equips virtuals compostos per membres de diverses universitats i països; la segona té caràcter presencial en règim d'internat, i té lloc al Centre de Gandia de la Universitat de València. La tercera comprèn el treball final d'integració, realitzat a distància amb el suport de l'aula virtual de la Universitat de Valéncia.

L'objectiu fonamental d'aquesta Escola d'Hivern és el desenvolupament de competències professionals (coneixements, habilitats i actituds) per al disseny d'intervencions en l'àmbit del Desenvolupament Organitzacional i dels Recursos Humans en un context internacional i amb una aproximació que combina la perspectiva global i la local.

El quadre de professors està compost per prestigiosos investigadors, acadèmics i professionals entre els quals cal esmentar el Prof. Robert Roe (O. Maastricht, NL i President de la European Federation of Psychology Associations), Rob Briner (University of Bath, UK), David Guest (Kings College de Londres, UK), Neil Anderson (Brunel University, UK), Dirk Steiner (Universitat de Nice), Eric Andriessen (Universitat de Delft) i Fred Zijsltra (Universitat de Mastricht). La coordinació és a càrrec de professors de l'Institut de Recerca IDOCAL José M. Peiró, Isabel Rodríguez, Vicente Martínez-Tur i Esther Gracia, de la Universitat de València, Vincent Rogard de la Universitat París Descartis i Salvatore Zappalà de la Universitat de Bolonya.