UV GandiaUniversitat de València Logo del portal

Cada curs es distribueix en dos quadrimestres i en cada un d’ells s’imparteixen dos assignatures troncals, de 30 hores cadascuna, de manera que en acabar el curs cada alumne ha cursat un total de quatre assignatures. A l´any consten de 120 hores més 60 hores d’optativitat.

Pel que fa a la distribució de les assignatures per aquest curs 2021/2022, és la següent:
 

  PRIMER QUADRIMESTRE SEGON QUADRIMESTRE

 

PRIMER CURS

 

Dilluns de 9.30 a 12h

Arqueologia

Professor: David Quixal

 

Dimecres de 9.30 a 12h

Música

Professors: Ana Mª Botella/Rafa Fernández

 

Dilluns de 9.30 a 12h

Història de l'art

Professor: Francisco Bueno

 

Dimecres de 9.30 a 12h

Salut

Professor: Iván Julián

 

SEGON CURS

 

Dilluns de 9.30 a 12h

Dret

Professora: Mónica Martínez

 

Dimecres de 9.30 a 12h

Filosofia

Professor: Fernando Soler

 

Dilluns de 9.30 a 12h

Patrimoni

Professora: Paula Jardón

 

Dimecres de 9.30 a 12h

Sociologia de la comunicació 

Professor: Vicente Fenoll

 

 

TERCER CURS

 

Dimarts de 9.30 a 12h

Literatura

Professor: Miguel Martínez

 

Dijous de 9.30 a 12h

Psicologia I

Professor: Paco Sánchez

 

Dimarts de 9.30 a 12h

Economia

Professor: Pau Rausell

 

Dijous de 9.30 a 12h

Història

Professors: Noelia Rangel i Sergio Valero

 

A més a més, les hores de classe es complementen amb un ampli ventall d’optatives. Els estudiants de la Universitat de les Persones Majors no han de realitzar exàmens i l’únic requisit que se’ls exigeix per obtenir el certificat en acabar l’itinerari, és l’assistència a classe.

Una vegada finalitzat el primer cicle els alumnes tenen la possibilitat de continuar els seus estudis accedint al segon cicle.