UV GandiaUniversitat de València Logo del portal

Cada curs es distribueix en dos quadrimestres i en cada un d’ells s’imparteixen dos assignatures troncals, de 30 hores cadascuna, de manera que en acabar el curs cada alumne ha cursat un total de quatre assignatures. A l´any consten de 120 hores més 60 hores d’optativitat.

Pel que fa a la distribució de les assignatures, és la següent:
 

  PRIMER QUADRIMESTRE SEGON QUADRIMESTRE
PRIMER

Arqueologia

Professor: David Quixal

Música

Professor: Ana Mª Botella/Rafa Fernández

Història de l´Art

Professor: Elvira Mocholí

Salut

Professor: Iván Julián

SEGON

Dret

Professor: Mónica Martínez

Filosofia

Professor: Fernando Soler

Sociologia de la comunicació 

Professor: Vicente Fenoll

Patrimoni

Professor: Marta Blasco i Paula Jardón

TERCER

Literatura

Professor: Miguel Martínez

Psicologia

Professor: Paco Sánchez

Economía

Professor: Pau Rausell

Història

Professor: Noelia Rangel i Sergio Valero

 

A més a més, les hores de classe es complementen amb un ampli ventall d’optatives Els  estudiants de la Universitat dels Majors no han de realitzar exàmens i l’únic requisit que se’ls exigeix per obtenir el certificat en acabar l’itinerari, és l’assistència a classe.

Una vegada finalitzat el primer cicle els alumnes tenen la possibilitat de continuar els seus estudis accedint al segon cicle.